Các mẹo vặt, thủ thuật và quy trình làm việc trong Advance Steel

Trong bài viết này, sẽ giới thiệu đến cho chúng ta về các mẹo vặt, thủ thuật và quy trình công việc trong Advance Steel.

1. Trọng tâm

Điểm trọng tâm của một đối tượng hoặc toàn bộ một khối có thể tìm thấy trong mô hình bằng cách sử dụng lệnh "Trọng tâm và tổng trọng lượng tính toán". Kết quả là, một điểm AutoCAD được hiển thị trong mô hình hiển thị trọng tâm của phần tử đó.

2. Gán vật liệu cho một Layer

Khi xác định toàn bộ một đối tượng sẽ trông như thế nào, một ý tưởng tốt là tạo ra một loại vật liệu mới (sử dụng màu sắc hoặc hoa văn đặc biệt) và gán vào đối tượng đó. Nếu bạn muốn áp dụng vật liệu này cho một số đối tượng tương tự trên cùng layer, lệnh Material Attach có thể được sử dụng để gán vật liệu cho một layer bằng thao tác kéo và thả đơn giản.

 

3. Sử dụng màu sắc đặc biệt cho các chi tiết trong bản vẽ

Bạn có thể sử dụng các quy tắc cụ thể để gán một số màu AutoCAD tiêu chuẩn cho các đối tượng Advance Steel được hiển thị trên bản vẽ. Khi các màu này được nhập vào một bảng cụ thể có thể truy cập thông qua Công cụ quản lý, chúng sẽ có sẵn trong Trình quản lý kiểu vẽ. Sau đó, bạn có thể sử dụng chúng khi tùy chỉnh kiểu bản vẽ để cho bản vẽ của bạn trông giống như bạn mong muốn.

 

4. Chuyển đổi các bản vẽ thi công DWG sang file PDF

Trình Quản lý tài liệu cung cấp cho bạn khả năng chuyển đổi các bản vẽ DWG thành file PDF. Nhưng bạn có biết rằng bạn có thể chọn giữa việc chuyển đổi sang một hoặc nhiều file PDF?

 

5. Phối hợp BIM với mô hình Phối hợp

Với tính năng mô hình cộng tác, bạn có thể sử dụng liên kết Navisworks để tham chiếu các mô hình từ các thành viên khác của nhóm thiết kế trong Advance Steel để giúp bạn phát triển thiết kế tốt hơn. Trong video này, bạn sẽ xem cách xuất các bộ phận thép trong mô hình Revit sang Advance Steel, và cách bạn có thể XREF phần còn lại của dự án dưới dạng mô hình Phối hợp thông qua Navisworks.

 

6. Kết xuất đồ họa Panorama (toàn cảnh) cho Google Cardboard VR

Bạn có thể tạo ra một Stereo Panorama từ mô hình 3D Advance Steel có thể xem được trong Google Cardboard hoặc các thiết bị tương thích. Điều này cung cấp một cơ hội vừa tuyệt vời vừa ít tốn kém để kiểm tra thiết kế của bạn trong giai đoạn đầu của quy trình.

 


Tin tức khác

Comments