Có gì mới trong AutoCAD 2021? So sánh Xref

Có gì mới trong AutoCAD 2021? So sánh Xref


Xref compare

Chúng tôi đã trở lại với phần tiếp theo của loạt bài về các tính năng và cải tiến mới hiện có trong AutoCAD 2021 và AutoCAD LT 2021! Chúng ta hãy cùng xem Xref So sánh có gì mới nhé !

So sánh Xref


Bây giờ bạn có thể sử dụng tính năng So sánh DWG phổ biến cho các tham chiếu bên ngoài (Xrefs) được đính kèm với bản vẽ của bạn với So sánh Xref .

Nếu bản vẽ được tham chiếu đã thay đổi, thông báo sẽ tự động hiển thị trong AutoCAD. Nhấp vào thông báo để so sánh các thay đổi trong bản vẽ hiện tại của bạn.

Xref compare notification

Giống như So sánh DWG, So sánh Xref cho bạn thấy sự khác biệt giữa các phiên bản với các đám mây sửa đổi. Bạn có thể bật và tắt so sánh hoặc lăn chuột qua từng vị trí khác biệt. Khi bạn thay đổi Xref hiện tại, sự khác biệt được tô sáng trong thời gian thực. Bạn cũng có thể chọn các đối tượng từ Xref được so sánh và nhập chúng vào Xref hiện tại theo thời gian thực.

Lệnh và các biến hệ thống


Lệnh mới

  • XCOMPARE - So sánh một Xref đính kèm với trạng thái mới nhất của tệp bản vẽ được tham chiếu
  • XCOMPARECLOSE - Đóng thanh công cụ So sánh Xref và kết thúc so sánh.
  • XCOMPARERCNEXT - Thu phóng đến tập thay đổi tiếp theo của kết quả so sánh Xref.
  • XCOMPARECPREV - Thu phóng đến tập thay đổi trước đó của kết quả so sánh Xref.

Biến hệ thống mới

  • XCOMPARESHOWCONTEXT - Kiểm soát mức độ hiển thị của các đối tượng không được sử dụng trong So sánh Xref.
  • XCOMPAREBAKPATH - Chỉ định đường dẫn lưu tệp Xref dự phòng
  • XCOMPAREBAKSIZE - Đặt kích thước của thư mục lưu trữ tệp Xref dự phòng
  • XCOMPARECOLORMODE - Chuyển đổi hiệu ứng hình ảnh của các đối tượng trong bản vẽ máy chủ trong khi So sánh Xref.
  • XCOMPAREENABLE - Cho phép so sánh giữa Xref và tệp bản vẽ được tham chiếu.

Tìm hiểu kỹ hơn về tính năng So sánh Xref


Bạn có thể xem video chi tiết về tính năng So sánh Xref ở link đây

Trong bài viết tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét những cải tiến của bảng Block ( Blocks palette). Trong thời gian chờ đợi, bạn có thể xem các bài viết ở dưới mới nhất về  AutoCAD 2021. Và hãy nhớ rằng bạn luôn có thể tải xuống bản dùng thử Miễn Phí.

 

Nguồn : Autodesk

Tìm Hiểu Thêm: 

Tìm Hiểu Các Tính Năng Của Ứng Dụng AutoCAD Trên Web

AutoCAD 2021 Đã Sẵn Sàng: Tìm Hiểu Nhanh Tính Năng Mới!

Truy cập mở rộng miễn phí cho AutoCAD Web và Mobile


Tin tức khác

Comments