Webinar: Tekla 2020 - What's New?

Tekla 2020 - What's New for Precast (Webinar 3.3.2020)

 


Tekla Structures 2020 mới mang đến những cải tiến về năng suất và quy trình làm việc cho tất cả các giai đoạn: Từ thiết kế ban đầu đến chi tiết, lập kế hoạch và quản lý sản xuất đúc sẵn.

Tham gia webinar để tìm hiểu cách bạn có thể gia tăng giá trị vào quy trình công việc đúc sẵn và tăng tốc công việc của bạn với Tekla Structures 2020.

 

Tekla 2020 - Precast

Bạn Sẽ Tìm Hiểu Về:

►  Các công cụ nâng cao mới để mô hình hóa hiệu quả hơn, đặc biệt là các cấu trúc rỗng

►  Cải tiến trong việc tạo và tùy chỉnh bản vẽ của bạn

►  Những tiến bộ trong kế hoạch sản xuất bê tông

►  Quản lý sản xuất hiệu quả và tăng khả năng tương tác

►  Cách tốt hơn để giao tiếp và hợp tác

 

Đăng ký tham gia tại: Webinar 3.3.2020

 

Tekla 2020 - What's New for Structural Engineers (Webinar 4.3.2020)

 


Tham gia Webinar để tìm hiểu cách phần mềm Tekla 2020 for Engineers tăng năng suất và cải tiến quy trình công việc cho tất cả các công việc kỹ thuật kết cấu.

 

Tekla structure 2020

Bạn Sẽ Tìm Hiểu Về:

Tìm hiểu về những tính năng và cải tiến của Tekla 2020:

►  Tekla Structures

►  Tekla Tedds

►  Tekla Structural Designer

 

Đăng ký tham gia tại: Webinar 4.3.2020

 

Tekla 2020 - What's New for Steel (Webinar 5.3.2020)


Webinar này chia thành hai phần: 45 phút đầu tiên sẽ nêu bật những cải tiến và chức năng mới được giới thiệu trong Tekla Structures 2020.

Tekla Structures 2020 giới thiệu mô hình cải tiến của các tấm platework phức tạp. Ngoài ra, quy trình làm việc với point clouds được nâng cao, bao gồm cả kiểm tra xung đột. Hãy tham gia webinar để tìm hiểu những chủ đề này, cùng nhiều cải tiến khác nữa!

Phần thứ hai của Webinar gồm 45 phút sau, sẽ tập trung vào các tính năng mới trong Tekla EPM và Tekla PowerFab. Bản phát hành năm 2020 sẽ giới thiệu theo dõi sản xuất nâng cao, trực quan hóa hơn và quản lý dự án mượt mà hơn.
 

 

Tekla structures 2020 steel

Bạn Sẽ Tìm Hiểu Về:

►  Những phương pháp mới và cải tiến của Tekla Structures và Tekla PowerFab

►  Phương pháp nâng cao và cải tiến cho quá trình giao tiếp và hợp tác trong dự án.

 

Đăng ký tham gia tại: Webinar 5.3.2020

 

Tekla 2020 - What's New for Cast-in-Place (Webinar 10.3.2020)


Trong Webinar này, bạn sẽ tìm hiểu những phát triển mới nhất mà phần mềm Tekla dành cho công việc liên quan tới bê tông kết cấu. Bạn sẽ tìm hiểu những điểm mới của Tekla Structures 2020 và Trimble Connect.

Phần mềm Tekla được phát triển dành cho BIM, cải thiện hiệu suất công việc bằng cách giúp người dùng kiểm soát nhiều hơn trong quy trình làm việc cấu trúc. Bất kể là vật liệu kết cấu hay loại dự án nào, phần mềm đều hỗ trợ tăng năng suất công việc, hiểu rõ và mang lại nhiều thông tin hơn nữa từ khâu thiết kế đến phân bổ.

 

Tekla structures 2020 cast in place

Bạn Sẽ Tìm Hiểu Về:

Các tính năng mới nhất:

►  Mô hình và chi tiết bê tông CIP

►  Chi tiết cốt thép

►  Lên kế hoạch cho ván khuôn và các cấu trúc tạm thời khác

►  Tài liệu và báo cáo

►  Quản lý sản xuất và khả năng tương tác

►  Giao tiếp và hợp tác

 

Đăng ký tham gia tại: Webinar 10.3.2020

 

BỘ CẨM NANG DÀNH CHO PHẦN MỀM TRIMBLE TEKLA


Tin tức khác

Comments