Hướng Dẫn Cài Đặt Và Kích Hoạt Bản Quyền Phần Mềm Autodesk

PHẦN I: DOWNLOAD & CÀI ĐẶT

I.HƯỚNG DẪN DOWNLOAD:

Bước 1: truy cập vào website:  https://manage.autodesk.com hoặc https://accounts.autodesk.com

Bước 2: đăng nhập bằng tài khoản quản lý (email đăng ký khi mua bản quyền phần mềm)

Bước 3: vào mục All Products & Services -> chọn phần mềm cần tải về (bao gồm thông tin về Serial number, product key và các version đi kèm).

 

II. CÀI ĐẶT:

Sau khi download phần mềm -> tiến hành cài đặt (như những phần mềm thông thường khác)

 

 

PHẦN II: KÍCH HOẠT BẢN QUYỀN PHẦN MỀM:

I. ĐỐI VỚI BẢN SINGLE USER (STANDALONE):

Sau khi hoàn tất việc cài đặt phần mềm Autodesk -> khởi động phần mềm -> sẽ có hộp thoại xuất hiện cho phép lựa chọn phương án kích hoạt bản quyền.

 

 

Bạn có thể chọn bằng cách đăng nhập vào account Autodesk (account quản lý hoặc account User đã được gán quyền sử dụng từ account quản lý), hoặc nhập Serial number và Product key của phần mềm.

II. ĐỐI VỚI BẢN MULTI-USER (NETWORK LICENSE):

Click chọn Use A Network License, nếu đã cấu hình LMTools hoàn chỉnh và đảm bảo rằng máy con kết nối được đến Server chạy LMTools thì phần mềm sẽ được kích hoạt.


Tin tức khác

Comments