Kích hoạt AutoCAD offline với mã kích hoạt (Vĩnh viễn)

Các phiên bản mới của Autodesk AutoCAD được kích hoạt trực tuyến tự động. Tuy nhiên, các sản phẩm giấy phép vĩnh viễn được mua từ năm 2016 trở về trước có thể được kích hoạt thủ công ngoại tuyến (offline). Nếu bạn có một education license và cần kích hoạt ngoại tuyến, bạn cũng có thể sử dụng phương pháp này để kích hoạt.

Những lý do điển hình để kích hoạt thủ công phần mềm bản quyền vĩnh viễn bao gồm:

●  Không cần phải kết nối mạng

●  Nâng cấp hoặc cài đặt lại hệ điều hành

●  Mã yêu cầu thay đổi

●  Sửa đổi/nâng cấp phần cứng máy tính

●  Buộc kích hoạt lại trong quá trình xử lý sự cố

(*) Lưu ý về Kích hoạt thủ công:

●  Phương thức kích hoạt thủ công này không nên được sử dụng bởi những người đăng ký: Quy trình kích hoạt thủ công này chỉ nên được sử dụng bởi những người có giấy phép bản quyền độc lập, vĩnh viễn hoặc bởi các sinh viên hoặc nhà giáo dục có giấy phép bản quyền education độc lập không có kết nối internet hoạt động. Không sử dụng phương pháp này để kích hoạt phần mềm dạng thuê bao vì cần kết nối internet hoạt động. Sử dụng kích hoạt thủ công cho bất cứ dạng bản quyền nào khác ngoài giấy phép bản quyền vĩnh viễn có thể gây ra các vấn đề không cần thiết.

●  Bạn sẽ cần một số sê-ri hợp lệ và mã khóa sản phẩm phù hợp. Trước khi bắt đầu, hãy chắc chắn tìm thấy số sê-ri và mã khóa sản phẩm phù hợp.

●  Bạn cần tạo Mã yêu cầu để nhận Mã kích hoạt: Khi bạn nhập số sê-ri trong khi kích hoạt ngoại tuyến, bạn sẽ nhận được Mã yêu cầu. Bạn phải cung cấp cả Số sê-ri và Mã yêu cầu để nhận Mã kích hoạt.

●  Nếu bạn nhận được lỗi "Số sê-ri không hợp lệ" hoặc gặp phải các vấn đề khác khi kích hoạt phần mềm, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

-  Tùy chọn tự phục vụ: xem Khắc phục sự cố kích hoạt.

-  Bản quyền education: liên hệ Autodesk thông qua hỗ trợ cộng đồng giáo dục.

Cách kích hoạt thủ công bản quyền vĩnh viễn

Thực hiện theo ba bước sau để hoàn tất quy trình kích hoạt thủ công:

1. Tạo mã yêu cầu

2. Yêu cầu mã kích hoạt

3. Kích hoạt phần mềm của bạn theo cách thủ công

1. Tạo mã yêu cầu:

Để tạo mã yêu cầu bạn sẽ:

-  Ngắt kết nối Internet của bạn và khởi chạy phần mềm của bạn để bắt đầu quá trình ngoại tuyến này. Các màn hình bên dưới chỉ xuất hiện nếu máy tính của bạn không được kết nối với Internet.

-  Bấm vào nút Activate trên màn hình Free Trial.

   (*) Lưu ý: Các sản phẩm phần mềm Autodesk hoạt động theo dạng dùng thử miễn phí cho đến khi được kích hoạt. Nếu bạn đã mua phần mềm của mình và không sử dụng phần mềm này dưới dạng bản dùng thử miễn phí, bạn vẫn cần kích hoạt phần mềm của mình từ màn hình Free Trial.

-  Nhập số sê-ri và khóa sản phầm. Bấm Next.

-  Chọn Yêu cầu mã kích hoạt bằng phương thức ngoại tuyến. Click Next.

-  Ghi lại thông tin kích hoạt được cung cấp

   Bạn sẽ cần tên sản phẩm, số sê-ri, mã sản phẩm và mã yêu cầu để nhận mã kích hoạt trực tuyến hoặc từ dịch vụ hỗ trợ khách hàng.

 

-  Bấm Close để tiếp tục sử dụng phần mềm của bạn ở chế độ dùng thử miễn phí trong khi yêu cầu đang được xử lý.

2. Yêu cầu mã kích hoạt:

Để kích hoạt phần mềm ngoại tuyến, hãy hoàn thành yêu cầu Mã kích hoạt trên máy tính có truy cập Internet. Để nhận Mã kích hoạt:

-  Khởi chạy Get Activation Code Popup.

-  Nhập thông tin liên lạc, số sê-ri, địa chỉ email của người mua hoặc quản trị viên phần mềm và mã yêu cầu bạn đã tạo. Tất cả thông tin được yêu cầu để nhận mã kích hoạt ngoại tuyến.

-  Sao chép mã kích hoạt của bạn và làm theo quy trình để kích hoạt thủ công.

3. Kích hoạt phần mềm của bạn theo cách thủ công:

Sau khi bạn nhận được Mã kích hoạt, bạn có thể hoàn tất kích hoạt phần mềm của mình từ màn hình Dùng thử miễn phí.

Để kích hoạt phần mềm của bạn theo cách thủ công:

-  Ngắt kết nối Internet của bạn, khởi động phần mềm và nhấp vào nút Activate trên màn hình Free Trial.

(*) Lưu ý: Bạn sẽ chỉ thấy màn hình kích hoạt thủ công nếu bạn đang sử dụng máy tính không có kết nối Internet đang hoạt động.

-  Enter your Serial Number and Product Key. Click Next.

-  Chọn "I have an activation code from Autodesk" và sau đó nhập mã kích hoạt vào chỗ trống. Nhấn Next để hoàn thành kích hoạt thủ công.

(*) Lưu ý: Nếu bạn sao chép và dán toàn bộ mã kích hoạt vào ô trống đầu tiên, các ô còn lại sẽ tự động được điền vào. Mã có thể không điền vào tất cả các ô.

 


Tin tức khác

Comments