Konia - Autodesk - Khuyến mãi Quý 4 FY19

Kính gửi Quý khách hàng,

Konia xin được thông báo đến Quý khách chương trình khuyến mãi trong Quý 4 FY19 của các sản phẩm Autodesk như sau:

Nhận ngay ưu đãi 10% khi mua mới hay gia hạn thuê bao 3 năm của sản phẩm Autodesk.

Sản phẩm áp dụng: AutoCAD, AutoCAD LT, AEC Collection, Product Design Collection, M&E Collection, Inventor, Revit, Civil 3D, Navisworks Manage, 3ds Max, Maya ….Thời gian áp dụng: Từ ngày 07.11.2018 đến 25.01.2019

Loại thuê bao: Thuê bao 3 năm

Đối tượng áp dụng: Tất cả khách hàng mua mới và khách hàng có thuê bao 3 năm đến hạn renew


Tin tức khác

Comments