License nào sẽ phù hợp với tài chính của bạn: Vĩnh viễn hay thuê bao?

Chúng tôi đánh giá ưu điểm và khuyết điểm để quyết định license nào tốt cho bạn.

 

License vĩnh viễn

Ưu điểm

- Mua một lần duy nhất mà không cần bất kỳ khoản thanh toán thêm nào.

- Không bao giờ hết hạn. Nó chỉ giới hạn khi có một version mới được phát hành.

Khuyết điểm

- Giá thành cao.

- Không miễn phí nâng cấp version mới và version hiện tại của bạn sẽ bị ngừng hỗ trợ.

- Khả năng mở rộng và quản lý license – khi nhân viên nghỉ việc, bạn sẽ mắc kẹt với license vĩnh viễn mà bạn có thể không cần nữa.

 

License thuê bao

Ưu điểm

- Giá rẻ so với license vĩnh viễn. Là lựu chọn tuyệt vời cho freelancer, công ty vừa và nhỏ.

- Luôn được cập nhật version mới nhất.

- Khả năng mở rộng cho các dự án ngắn hạn – thêm hoặc xoá license cho sự cần thiết của dự án.

- Dễ quản lý.

- Dễ quản lý ngân sách.

Khuyết điểm

- Thanh toán định kỳ - theo tháng hoặc năm.

- Thời gian bị giới hạn – license của bạn sẽ hết hạn định kỳ và ngừng sử dụng ngay lập tức

 

Biểu đồ tổng chi phí sẽ giúp bạn hình dung được phí mà bạn phải trả trong 5 năm của từng dạng license.


Tin tức khác

Comments