Lỗi "Contact your administrator to request permission to use this product" khi khởi chạy phần mềm AutoCAD

Lỗi "Contact your administrator to request permission to use this product" Autocad

Có một số trường hợp sau khi tải xuống và cài đặt phần mềm Autodesk AutoCAD, thông báo lỗi "Contact your administrator to request permission to use this product" sẽ xuất hiện khi khởi chạy phần mềm. Thông báo lỗi này có thể đến từ 3 nguyên nhân sau:

-  Quản trị viên tài khoản không cấp quyền sử dụng phần mềm cho bạn.

-  Phiên bản dùng thử của phần mềm đã được cài đặt trước khi bạn đăng ký bản quyền hoặc bản dùng thử đó đã hết hạn.

-  Nhập key bản quyền không chính xác ở trang "Lets Get it started" trong quá trình cài đặt phần mềm.

(*) Lưu ý: Autodesk sẽ tự động gán quyền cho tài khoản Autodesk được sử dụng để đăng ký bản quyền. Người dùng mua phần mềm sẽ tự động trở thành quản trị viên và người dùng được ủy quyền cho phần mềm đó. Người dùng bổ sung phải được thêm vào tài khoản của quản trị viên và sau đó mới được phép sử dụng phần mềm.

֍ Giải pháp khắc phục:

 

-  Yêu cầu quản trị viên cấp quyền cho địa chỉ email được liên kết với Tài khoản Autodesk của bạn (xem Đặt quyền người dùng cho sản phẩm, dịch vụ và hỗ trợ (Chế độ xem mới)). Nếu quản trị viên đã cấp quyền và lỗi vẫn hiển thị, hãy thử đặt lại mật khẩu cho Tài khoản Autodesk của bạn.

(*) Lưu ý: Quản trị viên chỉ có thể thêm bạn với tư cách người dùng được ủy quyền nếu giấy phép sản phẩm có chỗ ngồi sẵn. Nếu một tài khoản chỉ có một chỗ ngồi, thì chỗ đó được chỉ định theo mặc định cho quản trị viên. Yêu cầu quản trị viên nhả ghế và gán lại vào tài khoản của bạn.

-  Nếu phiên bản dùng thử của phần mềm đã được cài đặt trước khi đăng ký bản quyền hoặc giấy phép hết hạn và một bản mới được mua, hãy làm theo các bước sau:

1. Đến đường dẫn sau: C:\ProgramData\Autodesk\CLM\LGS (Windows) hoặc /Library/Application Support/Autodesk/CLM/LGS (MAC)

2. Xóa thư mục liên quan đến phần mềm Autodesk. Quy ước đặt tên cho thư mục sẽ là <Softtware ProducttKey> _SoftwareVersion.0.0.F. Ví dụ: AutoCAD 2019 có tên thư mục 001K1_2019.0.0.F. Nếu cần xác định tên chính xác của khóa sản phẩm, nó có thể được tìm thấy công khai trên trang web Autodesk (xem Tra cứu khóa sản phẩm).

3. Khởi chạy phần mềm Autodesk AutoCAD

4. Đăng nhập ID Autodesk trên cửa sổ Let's Get Started (không cần nhập số sê-ri). Tiếp theo, nhập một số sê-ri của bạn. (xem Tra cứu thông tin license trên tài khoản Autodesk)

5. Sau khi nhập số sê-ri, đăng nhập phần mềm bằng thông tin đăng nhập tài khoản Autodesk của bạn.

Nếu lỗi tiếp tục xảy ra sau khi thử các cách trên, hãy làm theo các bước sau để đặt lại thông tin bản quyền:

-  Đối với hệ điều hành Windows:

1. Đóng tất cả các chương trình Autodesk đang chạy.

2. Đăng xuất tài khoản từ ​​ứng dụng Autodesk trên máy tính để bàn.

3. Truy cập C:\ProgramData\Autodesk\ và xóa thư mục ADUT.

4. Truy cập C:\ProgramData\Autodesk\CLM\ và xóa thư mục LGS.

5. Truy cập C:\Users\%userprofile%\AppData\Roaming\Autodesk và xóa thư mục ADUT.

6. Truy cập C:\Users\%userprofile%\AppData\Local\Autodesk\Web Services\ và xóa tệp LoginState.xml.

7. Truy cập C:\ProgramData\FLEXnet\ và xóa ba tệp bắt đầu bằng adskflex.

 

-  Đối với hệ điều hành Mac:

1. Đóng tất cả các chương trình Autodesk đang chạy.

2. Tắt Time Machine trong Tùy chọn hệ thống nếu nó đang chạy.

3. Truy cập /Users/$USER/Library/Application Support/Autodesk/ADUT/ và xóa tất cả các file.

4. Truy cập /Users/$USER/Library/Application Support/Autodesk/Web Services/ và xóa tệp LoginState.xml.

5. Truy cập /Library/Preferences/FLEXnet Publisher/ và xóa bất kỳ tập tin bắt đầu với chuỗi ký tự adsk.

6. Truy cập /Library/Application Support/Autodesk/CLM/ và xóa thư mục LGS.

(*) Lưu ý: Các sản phẩm phần mềm khác, chẳng hạn như các sản phẩm của Adobe, cũng có thể sử dụng cùng công nghệ cấp phép. Không xóa bất kỳ tệp nào khỏi các công ty khác ngoài Autodesk. Ngoài ra, một vài thư mục trong các đường dẫn trên bị ẩn. Bật các tệp ẩn để có thể xem chúng (xem Cách bật các tệp và thư mục ẩn trên Windows và Cách bật các tệp và thư mục ẩn trong Mac OS).


Tin tức khác

Comments