Nhúng hình ảnh vào bản vẽ trong AutoCAD Mobile App

Bạn có biết rằng bạn có thể nhúng các hình ảnh vào trong bản vẽ khi đang làm việc ngoài công trường? Công cụ Annotate trong ứng dụng AutoCAD Mobile App giúp dễ dàng thêm ngữ cảnh vào trong bản vẽ bạn đang thực hiện. Hãy theo dõi video dưới đây để tìm hiểu cách thực hiện.

 

 

Việc nhúng hình ảnh vào trong bản vẽ có thể dễ dàng thực hiện trong AutoCAD Mobile App. Sử dụng công cụ Annotate để chèn một hình ảnh bằng camera của thiết bị hoặc ảnh có sẵn từ thư viện. Bằng cách dựng một đối tượng trong ảnh và xác định tỉ lệ hình ảnh vào một khuôn khổ đã thiết lập, bạn có thể truy xuất các phép đo ước tính của các phần tử còn lại trong ảnh. Đây là một cách rất nhanh để ước lượng các phép đo của các vùng khó tiếp cận. 


Tin tức khác

Comments