Những yêu cầu khi cài đặt SketchUp và hướng dẫn cài đặt

1.   Windows 10, Windows 8+ và Windows 7+ (64-bit).

2.   Mac OS X 10.12+, 10.11+ và 10.10+.

3.   Card đồ họa Video 3D của NVIDIA hoặc AMD.

Lưu ý: Card đồ họa Intel cơ bản thì không thể sử dụng được ở thời điểm này.


SketchUp dành cho hệ điều hành Windows (Single-user)

    1. Nếu bạn chưa tải và cài đặt SketchUp, vui lòng cài đặt. Download SketchUp 

    2. Trên hộp thoại “Welcome to SketchUp”, nhấn chọn “Add License” ngay trên hộp thoại. Nếu bạn không thấy “Welcome to SketchUp”, Chọn Help > License

    3. Mở thư xác nhận license mà bạn nhận được sau khi mua license. Sau đó, nhấp vào chữ “here” để tải phiên bản SketchUp mới nhất.


SketchUp dành cho hệ điều hành Mac

    1. Nếu bạn chưa tải và cài đặt SketchUp, vui lòng cài đặt.

    2. Mở thư mục “Finder” và chọn “Applications”.

    3. Tìm ứng dụng SketchUp

    4. Nhấp vào icon SketchUp

    5. Khi cửa sổ “Welcome” hiện ra, nhấp chọn “Add License”. Nếu cửa sổ không hiện ra, hãy nhấp vào SketchUp > License >  Authorize.

    6. Mở thư xác nhận license mà bạn nhận được sau khi mua license

    7. Copy và Paste Tên đăng nhập (User name), Số serial (Serial Number) và Key của bạn vào trong hộp thoại.

    8. Nhấp OK


Quản trị License Network

Với SketchUp Pro Network, cổng 5053 và 50530 phải được mở. Bạn cần được cấp quyền bới SketchUp Pro trên máy tính mà bạn sẽ sử dụng.

Nếu bạn đang phân quyền SketchUp trên mạng diện rộng, bạn sẽ cần sử dụng đến file MSI (Windows 64-bit installer) hoặc sử dụng một ổ đĩa chứa tệp Norton Ghost hoặc Deep Freeze.

Mẹo: Trong chiến lược phân phối-cài đặt, bạn có thể quy trình hóa License bằng cách bao gồm cả 1 tập tin điền trước số serial number và authorization code cho tất cả người dùng cho nên họ không cần phải đăng nhập vào lần nữa.   

Để điền số serial number và authorization code cho tất cả người dùng, hãy làm các bước sau:

    1. Bảo đảm rằng SketchUp Pro đã được cài đặt trên máy tính

    2. Tạo một file tên là activation_info.txt.

    3. Trong file đó, thêm hệ thống serial number và authorization code theo định dạng sau:
{
"serial_number":"YOUR SERIAL NUMBER", 
"auth_code":"YOUR AUTHORIZATION CODE"
}

Mẹo: Chắc rằng đã bao gồm dấu ngoặc kép cũng như dấu phẩy. Ví dụ: một file activation_info.txt có thể giống như thế này:
{
"serial_number":"TA-99999999-ALR", 
"auth_code":"ab3de21fgh"
}

Mẹo: Nếu bạn có một license của một hết hạn và có kế hoặc để gia hạn gói M&S, bạn có thể sửa đổi thêm file activation_info.txt để duy trì license và mở rộng ngày hết hạn mà không cần bất cứ thay đổi nào đến license. Để làm vậy, thêm dòng thứ 3 với như sau:"allow_reactivation":"true". Với dòng thứ 3 này, nội dung đầy đủ của file activation_info.txt sẽ như thế này: 
{
"serial_number":"RA-99999999-ALR", 
"auth_code":"ab3de21fgh",
"allow_reactivation":"true"
}

    4. Lưu file và phân phát cho từng máy. Trên Microsoft Windows, phân phát file đến thư mục to C:\ProgramData\SketchUp\SketchUp 2018. Trên Mac OS X, phân phát đến file /Library/Application Support/SketchUp 2018.

    5. Khởi động SketchUp trên từng máy hoặc yêu cầu người dùng mở SketchUp Pro. Trong hộp thoại Welcome to SketchUp xuất hiện, nhấp vào Add License ở phía trên và nhấp vào vùng Add License. Thông báo: nếu "allow_reactivation"="true" thì thêm sau, bạn sẽ cần xóa và thêm lại License bằng file activation_info.txt.


Tin tức khác

Comments