Sự bố trí cốt thép dạng tự do theo hàng trong Autodesk Revit 2019

Được xây dựng trên chiến lược của Autodesk nhằm biến Revit trở thành công cụ soạn thảo mạnh mẽ dành cho việc thiết kế và triển khai chi tiết, phiên bản Revit 2019.1 bao gồm bản cập nhật quan trọng dành cho kỹ sư và người triển khai kết cấu bê tông giúp tăng tính linh hoạt, độ chính xác, và hiệu suất. 

Thép dạng tự do hiện có thể sử dụng để tạo ra các mẫu cốt thép với các lớp cốt thép được phân bố dọc bề mặt các cấu kiện kết cấu bê tông và bố trí theo một đường dẫn bố trí. 

Giống như kiểu phân bố bề mặt, cách mô hình hóa bố trí căn chỉnh có thể được thực hiện bằng cách làm việc trong chế độ xem 3D và lựa chọn bề mặt cấu kiện kết cấu để bố trí cốt thép.

1. Đầu tiên, click vào tab Structure -> Reinforcement panel -> Rebar

Sau đó chọn tab ngữ cảnh Modify | Place Rebar ->  Placement Methods panel -> Free Form Rebar -> tab ngữ cảnh Place Free Form Rebar -> Distribution Type panel -> Aligned

Lưu ý: trong chế độ xem 3D, sự bố trí Aligned Distribution of Free Form Rebar được khởi chạy mặc định khi truy cập lệnh Command.

2. Trong bộ chọn Type ở đầu bảng Properties, chọn loại thanh cốt thép mong muốn, 

Tùy chọn: chọn các thuộc tính khác như Layout Options, Style, Hooks, Workshop Instruction.

3. Lựa chọn mẫu tham chiếu xác định hình dạng. Một mẫu tham chiếu có thể bao gồm một hoặc nhiều bề mặt phần tử.

4. Click vào tùy chọn Path   để xác định đường dẫn phân phối.

Các thanh cốt thép trong một sự bố trí thẳng hàng được tạo ra tại giao điểm của mỗi mặt phẳng thanh riêng lẻ với bề mặt vật chủ. Tất cả các thanh thép đều phẳng, chú ý lớp bao phủ của vật chủ và được căn chỉnh theo đường dẫn bố trí. 

Đường dẫn bố trí là cạnh mép của một phần tử có thể lưu trữ cốt thép. Điều này có thể được chọn trực tiếp khi đặt mẫu và đại diện cho các điểm giao của các mặt trong sự liên kết của Path Surface 1 và Path Surface 2.

Ngoài các tham chiếu bạn nhập vào trong quá trình bố trí, cốt thép dạng tự do được tự động rút ngắn hoặc mở rộng đến các mặt gần nhất là một phần của vật chủ. Việc rút ngắn được thực hiện dọc theo thanh, trong khi việc mở rộng là đường tiếp tuyến đến điểm cuối. 

Nếu tùy chọn tự động các thanh thép khép kín được bật lên, thì có thể thu được hình dạng đường viền kín cho mỗi thanh trong mẫu bố trí được căn chỉnh. Tùy chọn này được bật lên mặc định khi bố trí một thanh thép với kiểu cốt thép đai/ thanh giằng.

Các thanh cốt thép trong mẫu có thể căn chỉnh theo đường dẫn (đó là tùy chọn mặc định) hoặc có thể song song với mặt được chọn trong sự ràng buộc căn chỉnh/ khép kín.

Cách bố trí thép mẫu tự do này làm tăng tính linh hoạt của mô hình cốt thép 3D và giúp bạn xác định cốt thép chính xác cho các hình dạng tiêu chuẩn và không tiêu chuẩn của các cấu kiện bê tông.

 


 


Tin tức khác

Comments