Sử dụng Revit, Dynamo và Navisworks để việc phối hợp MEP tốt hơn

Quy trình phát hiện xung đột giữa Revit, Dynamo Studio và Navisworks Manage có thể giúp nâng cao tối ưu hóa thiết kế và hiệu quả trong việc phối hợp thiết kế công trình.

Quy trình này chạy kết quả xung đột giữa hệ MEP và các thiết kế kết cấu sử dụng một liên kết động giữa Revit và Navisworks với Dynamo, và nâng cao việc phát hiện xung đột thông qua quy trình BIM.

Việc phát hiện xung đột có thể được tiến hành trên các kết cấu công trình như: tường và các hệ thống đường ống, ống dẫn; dầm và đường ống trong mô hình phối hợp Navisworks có chứa hệ MEP và các mô hình thiết kế kết cấu từ Revit.

Sử dụng Dynamo trong Revit, bạn có thể tạo và chạy tập lệnh để thực hiện kiểm tra xung đột khái quát sử dụng cốt lõi Navisworks, và gửi về phản hồi trực quan trong dự án Revit hoạt động với Clash Indicators và 3D Clash Views.

Chạy các tệp lệnh Dynamo, bạn có thể thay đổi thuộc tính xung đột của các cấu kiện được phân tích, tạo ra các chế độ xem 3D được phân chia riêng biệt hiển thị từng xung đột, và đặt một chỉ báo (bằng mũi tên có các thông số) trong mô hình Revit tại các điểm xung đột.

Hoạt động trong chế độ xem xung đột 3D trong Revit cho phép bạn nhanh chóng xác định các xung đột và giải quyết chúng nhanh hơn. Khi bạn thực hiện các thay đổi và chạy lại các tập lệnh, nó sẽ xóa bỏ các hiển thị xung đột và chỉ báo trước đó, tạo ra các hiển thị và chỉ báo cho các xung đột mới.

Những thay đổi được tạo ra trong một mô hình liên kết có thể được xem sau khi nó được lưu và tải lại vào dự án của bạn. Khi bạn chạy lại tệp lệnh Dynamo, bạn sẽ thấy rằng xung đột với mô hình được liên kết đã được giải quyết. Danh sách xung đột và mô hình phối hợp Navisworks sẽ tự động cập nhật.

Navisworks cung cấp cho bạn khả năng thay đổi trạng thái của các xung đột thành Đã giải quyết, Đã phê duyệt hoặc Đã đánh giá. Bạn cũng có thể thêm bình luận để thông báo cho các thành viên trong nhóm về xung đột.

Dynamo nâng cao trong Revit như thông tin xung đột có thể thêm vào trực tiếp trong dự án Revit để tăng cường phối hợp thiết kế công trình.

Hãy xem video dưới đây để hình dung một cách chi tiết về quy trình phối hợp thiết kế công trình.

 


Tin tức khác

Comments