TẬN DỤNG TỐI ĐA THÔNG TIN XÂY DỰNG VỚI TRIMBLE CONNECT

  

Tham Gia Webinar Để Tìm Hiểu:
  • Giao tiếp với đồng nghiệp và khách hàng để tăng hiệu quả hoạt động.
  • Phương pháp cung cấp bản vẽ, mô hình, excel và các thông tin dự án khác.
  • Cách tận dụng tối đa dữ liệu xây dựng của bạn.
  • Phương thức quản lý chuỗi cung ứng bê tông.


Trong Webinar này, bạn sẽ tìm hiểu cách tận dụng tối đa tài liệu dự án với Trimble Connect. Bạn có thể tận dụng tại phòng thiết kế, mô hình đúc sẵn, logistics và ngay tại dự án. Trimble Connect kết nối đúng người với đúng dữ liệu vào đúng thời điểm.

Thời gian: 2.10.2019 (Wednesday) | 13:00

Đăng ký tại: https://www.tekla.com/about/webinars/get-most-out-your-constructible-information-trimble-connect


Tin tức khác

Comments