Tổng quan về BIM 360 Design


BIM 360 Design là một sản phẩm chia sẻ công việc, phối hợp thiết kế và quản lý tài liệu trên nền tảng công nghệ đám mây để việc phân phối dự án được cải thiện. Nó tham gia danh mục BIM 360 hợp nhất với cấu trúc quen thuộc - nó hoạt động tương tự chia sẻ công việc Revit trên đám mây mà bạn yêu thích trong Collaboration for Revit, ngoại trừ việc tính năng chia sẻ công việc này được xây dựng trên nền tảng BIM 360. Nó bao gồm một module mới "Design Collaboration" trong nền tảng mới được phát triển để giúp việc quản lý BIM và phối hợp chuyển giao thiết kế trong dự án dễ dàng hơn.

Nhìn chung, BIM 360 Design có các chức năng sau:

1. Revit Cloud Worksharing: dành cho đồng tác giả mô hình đa người dùng (khả dụng trên cả BIM 360 thế hệ tiếp theo cũng như với BIM 360 Team như bạn đã từng làm trong Collaboration for Revit).

2. Module Document Management: dành cho quản lý dữ liệu, kiểm soát truy cập, và phối hợp trên web và mobile.

3. Module mới Design Collaboration dành cho theo dõi giai đoạn và phối hợp chuyển giao.

4. Các module Quản trị khác: dành cho thiết lập tài khoản và dự án.

5. Autodesk Desktop Connector: để kết nối kho lưu trữ đám mây của bạn đến máy tính. 

Hãy xem video dưới đây để hiểu rõ hơn:

 


Tin tức khác

Comments