SketchUp Educator/Teacher

SketchUp dành cho Giáo viên

Điều kiện để có license:

- Thẻ giáo viên tại trường học hoặc giấy tờ chứng minh là giáo viên (Còn thời hạn sử dụng).

- Chỉ sử dụng với mục đích học tập, tìm hiểu, giảng dạy.

- Không sử dụng với mục đích thương mại.

Thời hạn sử dụng: 1 năm (12 tháng)

Giá: Miễn phí

Thông tin chi tiết