SketchUp Pro 2018

Là phần mềm thiết kế một cách thực tế nhất, tạo tài liệu và truyền đạt ý tưởng trên mô hình 3D. SketchUp rất hữu ích từ các giai đoạn đầu tiên thiết kế đến khi kết thúc cấu trúc xây dựng. Lập trình, vẽ biểu đồ, phát triển thiết kế, thiết kế chi tiết, tài liệu, RFIs – mọi thứ mà bạn cần để vẽ, SketchUp Pro là lựa chọn đúng đắn nhất.

Thông tin chi tiết

Nhận được chất lượng tốt, nhanh chóng nhất

Bất cứ ai cho rằng phần mềm CAD phức tạp? SketchUp là công cụ vẽ 3D dễ học hỏi và thực tế nhất so với những phần mềm vẽ khác.

Tưởng tượng bằng cách vẽ trên 3D

Chúng tôi tạo ra SketchUp để hoạt động như là một công cụ mở rộng trong tay bạn, vì vậy bạn có thể vẽ bất cứ những gì bạn muốn.

Tạo ra những mô hình chính xác, độ chi tiết cao.

SketchUp chính xác đến một phần nghìn inch, vì thế bạn có thể thiết kế, định rõ và lên kế hoạch với nhiều hoặc ít chi tiết mà bạn cần.

Tạo ra những bản vẽ chính xác đúng theo tỷ lệ

SketchUp không chỉ dành cho mô hình 3D. Vẽ cây cối, tòa nhà, chi tiết, title blocks và nhiều hơn thế với ứng dụng Layout. Khi mô hình của bạn thay đổi thì tài liệu của bạn cũng thay đổi theo. Đơn giản!

Tạo ra những tài liệu thuyết trình

Với Layout, bạn được trang bị cho việc thiết kế trang, bản soạn thảo, vector minh họa và slide thuyết trình: tất cả mọi thứ bạn cần để giải thích chính nó.

Tạo ra những walkthrough hấp dẫn

Sử dụng SketchUp Pro để biến mô hình của bạn thành những walkthrough và flyover sinh động, giải thích mọi chi tiết.


SketchUp Pro chia làm 2 dạng license:

License Single user:

      -   Là phiên bản thương mại và vĩnh viễn

      -   1 license chỉ cài đặt được trên 2 thiết bị. Ví dụ như: 1 máy tính bàn và 1 tablet hoặc 1 laptop và 1 smartphone

      -   Mua mới phải mua kèm theo Maintenance & Support ít nhất là 12 tháng

      -   Giảm giá khi mua số lượng nhiều

License Network: được chia làm 2 loại

      -   Loại sử dụng trên server cloud của Trimble, cần internet trong suốt quá trình sử dụng

           o    Là phiên bản thương mại và vĩnh viễn

           o    Có thể cài đặt được trên nhiều máy tính

           o    Mua ít nhất 10 license

           o    Mua mới phải mua kèm theo Maintenance & Support ít nhất là 12 tháng

           o    Có thể sử dụng không cần internet lên đến 7 ngày

           o    Giảm giá khi mua số lượng nhiều

      -   Loại sử dụng server private, không cần internet trong suốt quá trình sử dụng

           o    Là phiên bản thương mại nhưng là dạng thuê bao (1 năm/ 2 năm)

           o    Có thể cài đặt được trên nhiều máy tính

           o    Mua ít nhất 5 license

           o    Không thể upgrade, thêm hoặc xoá

           o    Giảm giá khi mua số lượng nhiều

Ngoài ra, License Single user có thể chuyển thành network nhưng tính phí.


Giá: Xin vui lòng liên hệ