SketchUp Student

SketchUp dành cho sinh viên, học sinh

Điều kiện để có license:

- Thẻ sinh viên hoặc giấy tờ chứng minh là sinh viên, học sinh (Còn thời hạn sử dụng).

- Chỉ sử dụng với mục đích học tập, tìm hiểu, sáng tạo...

- Không sử dụng với mục đích thương mại.

Thời hạn sử dụng: 1 năm (12 tháng)

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thông tin chi tiết