Dựng hình cơ bản

Bridging the platforms?

Sau khi xây dựng và chỉnh sửa một số nền sân chơi, chúng ta sẽ tạo một cầu nối để vượt qua khoảng cách giữa chúng.

Adding the steps and slide?

Ở đây, chúng ta sẽ thêm các chi tiết cuối cùng vào sân chơi của chúng ta với một số bậc thang, thiết bị leo núi và cầu trượt. Công cụ Follow Me sẽ rất quan trọng trong các bài này.
Giới Thiệu