Bắt Đầu?

Bắt đầu ngay việc tạo mô hình đầu tiên của bạn trong SketchUp. Chúng tôi sẽ giới thiệu một số công cụ cơ bản và kỹ thuật cần thiết mà bạn sẽ sử dụng thường xuyên trong SketchUp.

Đẩy/Kéo?

Công Cụ Push Pull

Tính Chính Xác?

Hiểu sự chính xác trong SketchUp và công cụ Tape Measure.

Công Cụ Vẽ?

Tìm hiểu các công cụ vẽ: hình tròn/đa giác, vòng cung, hình chữ nhật, tự do, bù đắp và xóa.

Selections?

Tổng quan về công cụ Chọn và công cụ sửa đổi

Thành Phần?

Tổng quan về các thành phần, trình duyệt thành phần và giới thiệu về phương pháp lồng

Thẻ (hoặc Lớp)?

Tổng quan về Lớp và sự khác biệt của chúng so với các chương trình khác

Công Cụ Di Chuyển?

Công cụ di chuyển, bao gồm thao tác hình học, tự động gấp và sao chép/sắp xếp.

Follow Me?

Sử dụng Follow Me bao gồm các đối tượng khuôn Lathe

Khóa Inference?

Khóa Inference bằng phím mũi tên và phím shift
Công Cụ Di Chuyển (Move)