“Học tập là một quá trình kéo dài và tốn kém, thế nhưng với các khoá học hầu hết đều miễn phí này, chúng ta có thể tiếp thu lượng kiến thức lớn với chi phí không thể rẻ hơn”. Kơ Nia cam kết mang đến cho người dùng SketchUp những khóa học chất lượng và thực tiễn trong công việc

Tải 51 Mẹo Cho Người Dùng SketchUp

Các Khóa Học Online Free

Khóa Học Cơ Bản

A
B
C
piece
piece2

GrassShopper Cơ Bản

Tạo dầm thép
Beam 2Pt

C