Tag Archives: 33 mẹo autocad

33 Mẹo AutoCAD P6: Lệnh Xref, External Reference, và Sheet Set trong AutoCAD

lenh-xref

Bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các lệnh quản lý dữ liệu (Data management) 1. External References – Lệnh Xref trong CAD Chèn bất kỳ tệp bản vẽ nào dưới dạng tham chiếu bên ngoài (Xref), và các thay đổi thực hiện trong bản vẽ tham chiếu sẽ tự động hiển thị […]

33 Mẹo AutoCAD P5: Lệnh Find & Replace, Multiline Text, QuickCalc trong CAD

lenh-find-and-replace

Lệnh Find and Replace, Multiline Text, và QuickCalc trong AutoCAD 1. Multiline Text – Văn Bản Nhiều Dòng Sử dụng multiline text (MTEXT) thay cho một single line text (TEXT), giúp bạn chỉnh sửa văn bản linh hoạt hơn. Bạn có thể tạo một số đoạn văn bản dưới dạng một đối tượng văn bản nhiều dòng (MTEXT). […]

33 Mẹo AutoCAD P4: Lệnh Block, Group, Explode Attributes trong AutoCAD

block-group

Hầu hết các dự án đều liên quan đến một số hình thức định lượng hoặc đo lường dữ liệu. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đi sâu vào nhiều phương pháp khác nhau mà AutoCAD cung cấp, giúp bạn định lượng dự án của mình. Các lệnh về Modifying: Lệnh Block, Group, Explode Attributes trong AutoCAD […]

33 Mẹo AutoCAD P3: Dimensions, Arrays, Move – Copy – Rotate

objects-doi-tuong

Bài viết này tập trung vào các Tip dành cho thao tác với đối tượng (Objects) trong AutoCAD, giúp quá trình thiết kế nhanh chóng – dễ dàng. 1. Object Snap Sử dụng Object Snaps (OSNAP) để vẽ các đối tượng chính xác liên quan đến các đối tượng khác trong bản vẽ. Ví dụ, […]

33 Mẹo AutoCAD P2: Lệnh Zoom trong AutoCAD

thiet-lap-goc-nhin-ban-ve

Trong bài viết trước, chúng ta đã đề cập về việc thiết lập và những điều cơ bản trong AutoCAD. Ở phần này, sẽ đề cập đến những tính năng liên quan đến thiết lập góc nhìn bản vẽ: Lệnh Zoom Trong AutoCAD, Shared Views, và Kiểu In. 1. Zoom: Lệnh Phóng To – Thu Nhỏ […]