Tag Archives: autocad

Nhận Diện Thương Hiệu Mới của Autodesk

Adsk logo new 2022 03

Lộ diện bộ nhận diện thương hiệu hoàn toàn mới của Autodesk, bao gồm logo và màu sắc mới. Đây là bước đi đầu tiên trong kế hoạch dự định sắp tới mà chúng tôi đang thực hiện với mục tiêu định hình lại thương hiệu Autodesk — nhấn mạnh niềm tin về một thế […]

Dynamic Blocks Trong AutoCAD: Lệnh Tạo Và Quản Lý Block – Block Động Trong CAD

dynamic-blocks

Dynamic blocks trong AutoCAD mang đến cho bạn những trải nghiệm hết sức thú vị, những tính năng vượt ra ngoài phạm vi các blocks tiêu chuẩn (ví dụ, 1 dynamic block có thể tượng trưng cho nhiều hình dạng). Để tạo ra 1 dynamic block, bạn sử dụng môi trường Block Editor tiêu chuẩn, […]

33 Mẹo AutoCAD P6: Lệnh Xref, External Reference, và Sheet Set trong AutoCAD

lenh-xref

Bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các lệnh quản lý dữ liệu (Data management) 1. External References – Lệnh Xref trong CAD Chèn bất kỳ tệp bản vẽ nào dưới dạng tham chiếu bên ngoài (Xref), và các thay đổi thực hiện trong bản vẽ tham chiếu sẽ tự động hiển thị […]