Tag Archives: block

AutoCAD – Cách Đếm Đối Tượng (Block) Và Các Phương Pháp Đo Lường Khác

dem-doi-tuong

Hầu hết các dự án đều liên quan đến một số hình thức định lượng hoặc đo lường dữ liệu. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đi sâu vào nhiều phương pháp khác nhau mà AutoCAD cung cấp, giúp bạn định lượng dự án của mình. Lệnh Đếm Đối Tượng Trong AutoCAD (AutoCAD Blocks) Hãy xem cách thực […]