Tag Archives: dynamic blocks

Dynamic Blocks Trong AutoCAD: Lệnh Tạo Và Quản Lý Block – Block Động Trong CAD

dynamic-blocks

Dynamic blocks trong AutoCAD mang đến cho bạn những trải nghiệm hết sức thú vị, những tính năng vượt ra ngoài phạm vi các blocks tiêu chuẩn (ví dụ, 1 dynamic block có thể tượng trưng cho nhiều hình dạng). Để tạo ra 1 dynamic block, bạn sử dụng môi trường Block Editor tiêu chuẩn, […]

33 Mẹo AutoCAD P4: Lệnh Block, Group, Explode Attributes trong AutoCAD

block-group

Hầu hết các dự án đều liên quan đến một số hình thức định lượng hoặc đo lường dữ liệu. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đi sâu vào nhiều phương pháp khác nhau mà AutoCAD cung cấp, giúp bạn định lượng dự án của mình. Các lệnh về Modifying: Lệnh Block, Group, Explode Attributes trong AutoCAD […]