Tag Archives: dynamic flipping

Dynamic Blocks Trong AutoCAD: Lệnh Tạo Và Quản Lý Block – Block Động Trong CAD

dynamic-blocks

Dynamic blocks trong AutoCAD mang đến cho bạn những trải nghiệm hết sức thú vị, những tính năng vượt ra ngoài phạm vi các blocks tiêu chuẩn (ví dụ, 1 dynamic block có thể tượng trưng cho nhiều hình dạng). Để tạo ra 1 dynamic block, bạn sử dụng môi trường Block Editor tiêu chuẩn, […]