Tag Archives: Interactive lens effect

[CHAOS] Ưu Đãi Mùa Xuân Dành Cho Sinh Viên | 22% off

chaos v-ray

Sinh viên chú ý — Nhận ngay giảm giá 22% License Chaos đầu tiên | Liên hệ ngay Konia để nhận ngay ưu đãi! Chương Trình Giảm giá 22% khi mua lần đầu License gói Thuê bao 1-năm Chaos Thời Hạn 01.04.2022 – 22.04.2022 Đối Tượng Ưu đãi chỉ dành riêng cho Sinh Viên và […]

How to create a realistic kitchen interior in 3ds Max – Part 1

3ds max

V-Ray 5 for 3ds Max features exciting new possibilities for interior designers!  Learn how to use it to create a realistic kitchen interior step-by-step. Want to discover V-Ray’s newest functionalities in 3ds Max? In this tutorial, you’ll find out how our new features give greater creativity to interior designers.  You will learn how to bring a […]

Cách tạo nội thất nhà bếp thực tế trong 3ds Max: Phần 3

realistic kitchen 3ds max

Cùng theo dõi để tìm hiểu cách thiết lập kết xuất và xử lý hậu kỳ một cách hiệu quả trong V-Ray Frame Buffer để đạt được kết xuất chất lượng cao. Xin chúc mừng, bạn đã gần đi đến phần cuối của hướng dẫn! Chúng tôi đã bắt đầu hướng dẫn ba phần của […]

How to create a realistic kitchen interior in 3ds Max: Part 3

realistic kitchen 3ds max

Follow along to learn how to set up a production render and post-process efficiently in the V-Ray Frame Buffer to achieve a high-quality render.  Congrats, you’ve almost made it to the end of the tutorial! We started off our three-part tutorial by setting up the V-Ray Denoiser, making use of the Interactive Production Render (IPR), and adding life to […]

Cách kết xuất mô hình tỷ lệ kiến ​​trúc trong V-Ray for SketchUp

v-ray for sketchup

Với V-Ray for SketchUp, thật dễ dàng để kết hợp các thiết kế của bạn với tấm nền và tạo ra các kết xuất kiến ​​trúc thực tế. Chuyên gia V-Ray Han Shilin chỉ cho bạn cách làm điều đó. Có một điều về mô hình tỷ lệ giúp bạn dễ dàng truyền đạt một […]

How to render an architectural scale model in V-Ray for SketchUp

18.final DOF on

With V-Ray for SketchUp, it’s easy to match your designs to a backplate and create realistic architectural renderings. V-Ray expert Han Shilin shows you how. There’s something about a scale model that makes it easy to communicate an architectural concept. And the trick is: it can be a real-world physical model, a 3D rendering, or […]

How to create a realistic kitchen interior in 3ds Max: Part 2

3ds max v-ray

Learn how to set up and tweak the camera, materials and natural lighting in V-Ray 5 for 3ds Max to create a realistic kitchen interior.  In the previous post we covered how to set up V-Ray Denoiser, start the Interactive Production Render (IPR), and take advantage of the Chaos Cosmos asset library to enrich your scene.   Continue watching the video […]

Chaos và Enscape sát nhập

Chaos Enscape FAQ article

Theo thông báo vào ngày 11/01/2022, Chaos và Enscape sáp nhập và cùng hoạt động nhưng những đối tác bình đẳng để cùng phát triển. Sát nhập nghĩa là gì? Enscape và Chaos cùng tham gia với tư cách là những đối tác bình đẳng để trở thành một công ty mới. Cùng nhau, các […]

Chaos and Enscape Merger: Your Questions Answered

Chaos Enscape FAQ article

We’re excited to share that Enscape and Chaos are merging into one company. Following our announcement on Tuesday, January 11, I wanted to let you know a few more details. What do we mean by merger? Enscape and Chaos are joining as equal partners to become one company. We haven’t acquired Enscape, and Enscape hasn’t acquired us. Together we […]

V-Ray 5 for Maya, Cập Nhật 2

v-ray for maya

Tổng Quan V-Ray 5, bản cập nhật 2 bao gồm một số tính năng mới cho phép người dùng sắp xếp quy trình làm việc của họ, đồng thời vẫn có thể dành thơi gian cho sự sáng tạo. Với sự hỗ trợ của Chaos Cosmos, người dùng có quyền truy cập vào các mô […]