Tag Archives: rebar elearning

Người Bạn Đồng Hành Của Mọi Detailer

detailer-rebar

Tekla Structures – Rebar Detailing Tekla là phần mềm BIM tiên tiến bậc nhất cho việc Rebar (cốt thép) Detailing đồng thời củng cố quá trình quản lý và xây dựng bê tông. Với Tekla, bạn có thể detail bất kỳ cấu trúc cốt thép nào trong 3D và bằng cách tự động hóa quy […]

Tekla 2020 – Rebar Elearning Đưa Detail Cốt Thép Lên Tầm Cao Mới

phan-mem-tekla-2020

Trimble gần đây đã giới thiệu các phiên bản mới nhất của các giải pháp phần mềm Tekla cho Mô hình thông tin xây dựng tiên tiến (BIM). Phiên bản mới này cung cấp các cải tiến chi tiết cốt thép, chẳng hạn như làm tròn cốt thép ở cấp độ mô hình, thiết lập […]