Tag Archives: SketchUp Viewer

Bạn nhận được gì khi Nâng Cấp lên SketchUp Pro phiên bản Thuê Bao

SU2021 Web AllProducts S6 3DWH

Lơi ích của SketchUp Pro 2021 phiên bản Thuê Bao 1. Có nhiều lựa chọn linh hoạt 1-năm, 2-năm, 3-năm / giá cả phải chăng. 2. Có quyền truy cập và sử dụng SketchUp Desktop và SketchUp Web phiên bản Premium. 3. Có quyền truy cập vào nhiều sản phẩm khác bao gồm Trimble Connect […]

Trimble SketchUp Hỗ Trợ Làm Việc Tại Nhà

sketchup

Gửi Cộng Đồng SketchUp, Hướng đến những người chịu sự ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tất cả chúng tôi luôn nỗ lực để có những điều chỉnh, nhằm giữ sự ổn định cho cộng đồng người dùng phần mềm Trimble SketchUp. Đây là một số cách để bạn có thể tận dụng khoảng thời gian làm […]