Tag Archives: tekla online license

Quản Lý Tài Khoản Người Dùng Và License TEKLA Thuê Bao Mới 2021

Admin 08 e1617963225290

*Cách quản lý Tài Khoản người dùng giành cho Khách Hàng sử dụng thuê bao mới Carbon, Graphite, Diamond. Tổng Quan: Trimble cung cấp công cụ quản lý online trên nền tảng website để người dùng quản lý Tài Khoản Người Dùng và License. Mỗi khách hàng sẽ có “Organization” – là không gian quản […]

Tekla Online License

tekla-online-licensing

Tekla Online Licensing Tekla Structures có thêm một chọn lựa để người dùng có thể sử dụng license thông qua hình thức Tekla Online License của hãng mà không cần tổ chức server quản lý license offline. Ở thời điểm hiện tại lựa chọn này đang tạm thời hỗ trợ một số cấu hình nhất […]