Trimble Connect: Khi Xây Dựng Vượt Qua Giới Hạn Của BIM

trimble-connect

Details about Trimble Connect: Building Beyond the Limits of BIM

trimble-connect
Tiềm năng sáng tạo là vô hạn. Sự phát triển công nghệ luôn mang đến những cơ hội mới cho thiết kế sáng tạo.

Đến với Webinar này, bạn sẽ tìm hiểu cách nâng cao quy trình làm việc, nhằm truy cập dữ liệu xây dựng, đưa ra quyết định sáng suốt và hợp tác dự án một cách thực sự.

Với ưu đãi Trimble Connect Business Premium mới, bạn có thể xây dựng vượt quá giới hạn của BIM, sử dụng các công cụ nâng cao và tiện ích mở rộng quy trình công việc, cho phép mọi người trong dự án có cái nhìn toàn diện đến từng chi tiết nhỏ nhất.

trimble connect

Speaker:

Marcel Broekmaat

Product Director

Time

Ngày:  Thứ 6, 21 Tháng 2

Giờ:    11:00 am MST | 10:00 am PST

Tìm Hiểu Thêm:

Trimble Connect – Quản Lý Toàn Diện

Trả lời