Thông thường, ta chọn một điểm cơ sở hoặc một góc, chỉ định một hệ số tỷ lệ để xoay hoặc scale đối tượng.

Tuy nhiên, cách làm này không phải lúc nào cũng kiểm soát tốt kết quả.

Bạn có biết rằng bạn có thể xoay hoặc scale đối tượng dựa trên hai điểm khác không?

Xoay và Scale đối tượng AutoCAD
Tùy chọn Tham chiếu của các lệnh ROTATE và SCALE và lệnh ALIGN cho phép bạn:

• Xoay các đối tượng đến một góc tuyệt đối

• Chia tỷ lệ đối tượng để phù hợp giữa hai điểm

Dưới đây là một số ví dụ về xoay và chia tỷ lệ đối tượng bằng cách tham chiếu với các lệnh ROTATE, SCALE và ALIGN:

Xoay và scale đối tượng AutoCAD

Bạn có thể tìm hiểu thêm về xoay và scale đối tượng bằng cách tham khảo các ví dụ từng bước trong chủ đề Have You Tried: Xoay và thu nhỏ đối tượng theo tham chiếu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *