Các Tính Năng Của Phần Mềm AutoCAD – Cập Nhật 2022

Trải nghiệm những tính năng nâng cao của AutoCAD 2022

Trace

Tăng sự cộng tác và hợp lý quy trình đánh giá. Review an toàn và cung cấp phản hồi về bản vẽ trong AutoCAD mà không làm thay đổi bản vẽ hiện có. Hoạt động trên máy tính để bàn, web và thiết bị di động

Count

Tự động hóa tác vụ đếm và giảm lỗi. Có thể đếm theo Layer, Mirror hay Scale. Số đếm dễ dàng cập nhật và có thể xuất thành bảng động.

Share

Gửi bản sao các bản vẽ của bạn cho nhóm và đồng nghiệp một cách có kiểm soát, thiết lập quyền truy cập cho những ai chỉ cần xem và những ai cần chỉnh sửa. Tiết kiệm thời gian chia sẻ bản vẽ của bạn với AutoCAD

Push to Autodesk Docs

Cải thiện hiệu suất và bỏ bớt các bước bằng cách xuất bản vẽ CAD dưới dạng PDF từ AutoCAD sang Autodesk Docs. Ngoài ra, bạn có thể truy cập các tệp DWG của mình trong Autodesk Docs ở mọi nơi bằng AutoCAD web app.

Floating windows

Xem và chỉnh sửa hai bản vẽ cùng lúc ở các cửa sổ sát nhau, với đầy đủ chức năng, hoặc trên nhiều màn hình. Không cần mở phiên bản AutoCAD khác.

Cải Tiến Hiệu Suất

Trải nghiệm hiệu suất nhanh hơn kể cả khi vẽ phác họa và đồ họa 3D.

Soạn Thảo, Vẽ Và Chú Thích 2D

Tạo văn bản đơn hoặc nhiều dòng (mtext) dưới dạng một đối tượng văn bản duy nhất. Định dạng văn bản, cột và ranh giới.

Tạo kích thước tự động. Đưa con trỏ qua các đối tượng đã chọn để xem trước trước khi bạn tạo nó.

Tạo các leader với nhiều nội dung khác nhau, bao gồm cả văn bản hoặc khối. Dễ dàng định dạng đường dẫn và xác định phong cách.

Tạo và chỉnh sửa các đường tâm và đánh dấu trung tâm tự động di chuyển khi bạn di chuyển các đối tượng được liên kết.

Tạo bảng với dữ liệu và ký hiệu trong hàng và cột, áp dụng công thức và liên kết đến bảng tính Microsoft Excel.

Vẽ các đám mây sửa đổi xung quanh các thay đổi mới trong bản vẽ để nhanh chóng xác định các bản cập nhật.

Lưu chế độ xem theo tên để dễ dàng quay lại chế độ xem cụ thể, để tham khảo nhanh hoặc áp dụng cho các chế độ xem layout.

Chỉ định kích thước trang bản vẽ của bạn, thêm khối tiêu đề và hiển thị nhiều chế độ xem mô hình.

Sử dụng các trường trong đối tượng văn bản để hiển thị văn bản có thể cập nhật tự động khi giá trị trường thay đổi.

Bật cập nhật đồng thời bằng cách tạo liên kết trực tiếp giữa bảng tính Microsoft Excel và bảng trong bản vẽ của bạn.

Trích xuất thông tin từ các đối tượng, khối và thuộc tính, bao gồm cả thông tin bản vẽ.

Thêm tính linh hoạt và thông minh vào các tham chiếu khối của bạn, bao gồm cả việc thay đổi hình dạng, kích thước hoặc cấu hình.

Tạo và sửa đổi các đối tượng trong các mẫu hình tròn hoặc hình chữ nhật hoặc dọc theo một đường dẫn.

Áp dụng các ràng buộc hình học và kích thước để duy trì mối quan hệ giữa các hình học vẽ.

Loại bỏ nhiều đối tượng không cần thiết cùng một lúc với lựa chọn dễ dàng và xem trước đối tượng.

Mô hình hóa và hình ảnh 3D

Tạo mô hình 3D thực tế cho thiết kế của bạn bằng cách sử dụng kết hợp các công cụ tạo mô hình rắn, bề mặt và lưới.

Sử dụng các công cụ điều hướng và xem 3D để quay quanh quỹ đạo, xoay, đi bộ và bay quanh mô hình 3D để giới thiệu thiết kế của bạn.

Áp dụng các kiểu trực quan để kiểm soát việc hiển thị các cạnh, ánh sáng và bóng của mô hình 3D của bạn.

Tạo mặt phẳng tiết diện để hiển thị hình chiếu cắt ngang qua chất rắn, bề mặt, mắt lưới hoặc vùng.

Áp dụng ánh sáng và vật liệu để cung cấp cho mô hình 3D của bạn một diện mạo thực tế và giúp truyền đạt thiết kế của bạn.

Render mô hình 3D trực tuyến mà không tiêu tốn năng lượng xử lý hoặc dung lượng đĩa trên máy tính cục bộ của bạn.

Đính kèm các tệp đám mây điểm do máy quét laser 3D hoặc các công nghệ khác thu được để sử dụng làm điểm bắt đầu cho các thiết kế của bạn.

Tạo bản vẽ 2D bao gồm các chế độ xem cơ sở, hình chiếu, mặt cắt và chi tiết từ các mô hình 3D.

Collaboration

Chia sẻ và sử dụng lại dữ liệu từ các tệp PDF bằng cách nhập, xuất hoặc đính kèm chúng dưới dạng lớp phủ.

Chia sẻ và sử dụng lại dữ liệu từ các tệp DGN bằng cách nhập, xuất hoặc đính kèm chúng dưới dạng lớp phủ.

+842839260097
Contact