BricsCAD: Khám phá sự khác biệt: Chức năng thông minh với Quad

Intelligent User Functions with the Quad

Chức năng Người dùng Thông minh với Quad

Trong ‘BricsCAD: Khám phá sự khác biệt’, chúng tôi xem xét các công cụ sáng tạo trong BricsCAD để cho bạn thấy sự khác biệt của chúng tôi đối với các hệ thống CAD dựa trên dwg kế thừa để đổi mới năng suất. Ở đây, chúng tôi chỉ cho bạn cách truy cập nhanh các lệnh trong quy trình CAD của bạn với bảng công cụ do AI điều khiển.

Bảng công cụ thông minh trên CAD

Quad là một bảng công cụ dựa trên AI, tự động xuất hiện tại con trỏ của bạn. Quad cung cấp một cách thông minh một tập hợp các chức năng trong lúc lựa chọn của con trỏ, giúp sắp xếp hợp lý các quy trình làm việc của bạn khi thiết kế

Quad sử dụng tính năng nhận dạng thực thể và đề xuất các thay đổi dựa trên mục được chọn hoặc đánh dấu.

Rollover tips allow you to change layer or colour – right at your cursor

Cũng như các lệnh bắt buộc, rollover tips cho phép bạn thay đổi layer hoặc màu – ngay tại con trỏ của bạn. Bảng công cụ dựa trên Al giải phóng người dùng khỏi việc thực hiện một quy trình để tập trung vào các chi tiết mà họ thiết kế và tinh chỉnh trên màn hình.

The Quad learns from your unique work processes

Machine-learning học cách giảm các tác vụ CAD lặp đi lặp lại

Quad học hỏi từ các quy trình làm việc độc đáo của bạn. Không chỉ đơn thuần là chọn các công cụ bạn đã sử dụng gần đây, Quad trong BricsCAD học hỏi từ hành vi của bạn, phân tích các công cụ bạn sử dụng nhiều nhất và đưa ra các đề xuất phù hợp. Điều này giúp bạn tiết kiệm hàng tá cú nhấp chuột vào các tác vụ lặp đi lặp lại.

 Build your intelligent CAD tool palette

Xây dựng bảng công cụ CAD thông minh của bạn

Bạn có thể tùy chỉnh Quad theo cách bạn muốn sử dụng. Bạn có thể làm cho các biểu tượng nhỏ hơn hoặc lớn hơn và sử dụng các đề xuất để tùy chỉnh lệnh cho phù hợp với quy trình làm việc của mình.

Focus on your designs in a clear, uncluttered screen space.

Trong chế độ Clean Screen, Quad cung cấp cho bạn các công cụ bạn cần, với ít nhấp chuột và tương tác hơn. Điều này cho phép bạn tập trung vào thiết kế của mình trong một không gian màn hình rõ ràng, gọn gàng.

Với bảng công cụ thông minh được tích hợp bên trong BricsCAD cho bạn, các lệnh bạn cần có ngay tại con trỏ để xóa các tác vụ lặp đi lặp lại và hợp lý hóa các quy trình thiết kế, được xây dựng một cách thông minh phù hợp với bạn.

The Quad is just one of the unique, advanced and intelligent tools in BricsCAD.
+842839260097
Liên hệ