TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ỦY QUYỀN - Authorized Training Centre

Hệ thống ATC

Mô hình Trung tâm Đào tạo Ủy quyền Tekla chính hãng tại Việt Nam

Trimble Tekla đã bắt đầu phát triển và mở rộng hệ thống đào tạo ủy quyền cho khu vực Đông Nam Á (SEA) từ năm 2012. Theo đó, nhà cung cấp ủy quyền tại các quốc gia trong khu vực có thể ủy quyền cho những trường Đại học đạt yêu cầu để triển khai nghiên cứu và đào tạo Tekla nhằm phục vụ giáo dục, phi thương mại.

Từ 2020, tại Việt Nam, Công ty TNHH Kơ Nia đẩy mạnh hợp tác và chính thức ủy quyền cho các trường Đại học trở thành Trung tâm Đào tạo Ủy quyền Tekla (Tekla ATC) với những hỗ trợ từ hãng Trimble Tekla và tài trợ đặc biệt dành riêng cho mảng đào tạo – giáo dục từ Công ty Kơ Nia. 

AUTHORIZE

Các Tekla ATC tại Việt Nam

Hoạt động

Khóa Tekla Structures - Thép định hình 2023

Khóa Tekla Structures Cho Công Trình Thép Định Hình là khóa học miễn phí, có giới hạn quyền truy cập.

Nội dung khóa học được Konia biên soạn dựa trên dự án thực tế ở cấp độ tổng quan toàn diện, sau khi hoàn thành sẽ có đầy đủ kiến thức và kỹ năng để bắt tay ngay vào dự án.

Để nhận được chứng chỉ hoàn thành cho khóa này, học viên cần xem hết toàn bộ video và thực hiện bài tập, đạt tối thiểu 70 điểm. 

Bước 1: Truy cập và tạo tài khoản tại http://koniacampus.com/ 

Bước 2: Sau khi kích hoạt tài khoản thành công, bạn sẽ được cấp quyền truy cập khóa học. 

Bước 3: Bắt đầu học theo thứ tự và gửi file bài thực hành về cho Konia để hoàn thành khóa học.

Untitled design

Lưu ý:

 • Dùng đúng email đã đăng ký với Giáo viên phụ trách. Konia sẽ không cấp quyền truy cập khóa học cho các tài khoản ngoài danh sách này. 
 • Thời hạn truy cập khóa học là 16 ngày kể từ ngày Konia cấp quyền truy cập.
 • File bài thực hành được lưu vào một folder và nén lại, đăng tải lên drive và gửi link drive đó cho Konia theo biểu mẫu “Nộp bài tập” ngay dưới mục này. Nên gửi tất cả file bài tập một lần sau khi đã xem hết nội dung video. 
 • Chứng chỉ hoàn thành được trao cho các học viên hoàn thành đủ tất cả video và đạt tối thiểu 70 điểm bài tập.

Thư mục file thực hành: Tải tại đây 

Screenshot 2023 07 28 142648


  Khóa Tekla Structures - Kết cấu thép Nâng Cao

  Khóa Tekla Structures Kết cấu Thép Nâng Cao là khóa học miễn phí, có giới hạn quyền truy cập.

  Nội dung khóa học được Konia biên soạn dựa trên dự án thực tế ở cấp độ nâng cao, sau khi hoàn thành sẽ có đầy đủ kiến thức và kỹ năng để bắt tay ngay vào dự án.

  Để nhận được chứng chỉ hoàn thành cho khóa này, học viên cần xem hết toàn bộ video và thực hiện bài tập, đạt tối thiểu 70 điểm. 

  Bước 1: Truy cập và tạo tài khoản tại http://koniacampus.com/ 

  Bước 2: Sau khi kích hoạt tài khoản thành công, bạn cần được cấp quyền truy cập khóa học Nâng Cao. 

  Bước 3: Bắt đầu học theo thứ tự và gửi file bài thực hành về cho Konia để hoàn thành khóa học.

  Lưu ý:

  • File bài thực hành được lưu vào một folder và nén lại, đăng tải lên drive và gửi link drive đó cho Konia theo biểu mẫu “Nộp bài tập” ngay dưới mục này. Nên gửi tất cả file bài tập một lần sau khi đã xem hết nội dung video. 
  • Chứng chỉ hoàn thành được trao cho các học viên hoàn thành đủ tất cả video và đạt tối thiểu 70 điểm bài tập.

  Link file tham chiếu: REF

  1. Phần Bản vẽ GA: Tổng 55 điểm

  Hoàn thành các bản vẽ dưới đây, bản vẽ trình bày gọn gàng sạch đẹp. Bố trí các đường DIM kích thước, các ghi chú đầy đủ. 

  BT Steel 1

  2. Phần hoàn thiện toàn bộ các liên kết theo các bài học đã được hướng dẫn: Tổng 45 điểm

  BT STEEL 2

  ĐÁNH GIÁ: 

  • 70đ là đạt 
  • >=80đ giỏi 
  • >=90đ xuất sắc 


   Khóa Tekla Structures - Bê tông cốt thép Nâng Cao

   Khóa Tekla Structures Bê tông Cốt thép Nâng Cao là khóa học miễn phí, có giới hạn quyền truy cập.

   Nội dung khóa học được Konia biên soạn dựa trên dự án thực tế ở cấp độ nâng cao, sau khi hoàn thành sẽ có đầy đủ kiến thức và kỹ năng để bắt tay ngay vào dự án.

   Để nhận được chứng chỉ hoàn thành cho khóa này, học viên cần xem hết toàn bộ video và thực hiện bài tập, đạt tối thiểu 70 điểm. 

   Bước 1: Truy cập và tạo tài khoản tại http://koniacampus.com/ 

   Bước 2: Sau khi kích hoạt tài khoản thành công, bạn cần được cấp quyền truy cập khóa học Nâng Cao. 

   Bước 3: Bắt đầu học theo thứ tự và gửi file bài thực hành về cho Konia để hoàn thành khóa học.

   Lưu ý:

   • File bài thực hành được lưu vào một folder và nén lại, đăng tải lên drive và gửi link drive đó cho Konia theo biểu mẫu “Nộp bài tập” ngay dưới mục này. Nên gửi tất cả file bài tập một lần sau khi đã xem hết nội dung video. 
   • Chứng chỉ hoàn thành được trao cho các học viên hoàn thành đủ tất cả video và đạt tối thiểu 70 điểm bài tập.

   Link file tham chiếu: REF

   1. Phần Bản vẽ GA: Tổng 60 điểm

   Hoàn thành các bản vẽ dưới đây, bản vẽ trình bày gọn gàng sạch đẹp. Bố trí các đường DIM kích thước, các ghi chú đầy đủ.

   Các ghi chú phải được đánh số theo biến Assembly Postion của các cấu kiệntheo video hướng dẫn bài 30 + 31.

   Sau khi cấu kiện được gán Cast Unit => Đánh số cấu kiện => Cập nhật toàn bộ các bản vẽ từ móng, giằng móng, cột, mặt bằng kết cấu theo Assembly Position 

   BT CIP 1

   2. Phần hoàn thiện toàn bộ cốt thép sàn + dầm cho hình: Tổng 40 điểm

   BT CIP 2

   ĐÁNH GIÁ: 

   • 70đ là đạt 
   • >=80đ giỏi 
   • >=90đ xuất sắc 


    Kỳ thi chứng chỉ Tekla chuyên nghiệp – TPC

    Tin tức – hoạt động khác