Tính năng mới nhất trong SketchUp Pro 2023

Thử Dùng SketchUp 7-ngày

So sánh tính năng các loại sketchup

SketchUp

Free

SketchUp

Go

SketchUp

Pro

(Phổ biến nhất)

SketchUp

Studio

(Chỉ trên Windows)

SketchUp for Web

✔️

✔️ ✔️ ✔️
Mobile Viewer ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
SketchUp for iPad NEW ✔️ ✔️ ✔️
SketchUp Pro ✔️ ✔️
LayOut ✔️ ✔️
3D Warehouse Limited Unlimited Unlimited Unlimited
Trimble Connect (Cloud storage) 10 GB Unlimited Unlimited Unlimited
PreDesign ✔️ ✔️
XR Viewer ✔️ ✔️
Extension Warehouse ✔️ ✔️
Scan Essentials ✔️
V-Ray render engine  ✔️
File import and export capabilities Basic Advanced Professional Professional
Create and edit dynamic components ✔️ ✔️
Access and configure Live Components ✔️ ✔️ ✔️
javzNwdA

A simple and efficient Revit-to-SketchUp file importer

✔️
👇👇👇 TƯ VẤN - BÁO GIÁ 👇👇👇

       

    Hãy để lại thông tin, KONIA sẽ liên hệ lại ngay trong giờ làm việc!