KONIA CAMPUS

Landing 03 1 1400x788 2

TEKLA STRUCUTRES >>

Nền tảng học tập trực tuyến với nhiều khóa học phần mềm Tekla Structures cung cấp kiến thức về lý thuyết lẫn thực hành. Khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ từ Konia và tạo điều kiện tham gia lấy chứng chỉ Tekla chuyên nghiệp của Trimble.

Tìm hiểu thêm

SketchUp Moi Khong nen
Tekla khong nen
BricsCAD Logo Web V21 en US 1
V Ray Logo Colour Black RGB
Enscape Logo Black RGB 2000px 1

Cẩm nang tổng hợp

T

E

K

L

A