Cấu Hình Máy Tính Đề Xuất Cho AutoCAD LT 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

Cấu Hình Máy Tính AutoCAD LT 2021

Hệ Điều Hành

 • Microsoft Windows 8.1 (chỉ hỗ trợ 64-bit)
 • Microsoft Windows 10 (chỉ hỗ trợ 64-bit)

Bộ Xử Lý

 • Cơ bản: 2.5–2.9 GHz
 • Khuyến nghị: 3+ GHz processor

Bộ Nhớ RAM

 • Cơ bản: 8 GB
 • Khuyến nghị: 16 GB

Độ Phân Giải Màn Hình

 • Màn hình thông thường:
  1920 x 1080 với hệ màu True Color
 • Độ phân giải cao và màn hình 4K:
  Độ phân giải lên đến 3840 x 2160 được hỗ trợ trên Windows 10, 64-bit.

Card Màn Hình

 • Cơ bản: 1 GB GPU với 29 GB/s băng thông và DirectX 11
 • Khuyến nghị: 4 GB GPU với 106 GB/s băng thông và DirectX 11

Dung Lượng Ổ Đĩa

7.0 GB

Trình Duyệt

Google Chrome™ (cho AutoCAD web app)

.NET Framework

.NET Framework phiên bản 4.8 hoặc cao hơn

Hệ Điều Hành

 • Apple® macOS® Big Sur v11 (yêu cầu bản cập nhật 2021.1)
 • Apple® macOS® Catalina v10.15
 • Apple® macOS® Mojave v10.14
 • Apple® macOS® High Sierra v10.13

Dòng Máy

 • Cơ bản:Apple Mac Pro® 4,1 hoặc cao hơn; MacBook Pro® 5,1 hoặc cao hơn; iMac® 8.1 hoặc cao hơn; Mac mini® 3.1 hoặc cao hơn; MacBook Air® 2.1 hoặc cao hơn; MacBook® 5.1 hoặc cao hơn
 • Khuyến nghị:Dòng máy Apple Mac® hỗ trợ Metal Graphics Engine
  với chip M series được hỗ trợ dưới chế độ Rosetta 2.

Loại CPU

 • Cơ bản: 64-bit Intel CPU

 • Khuyến nghị: Intel Core i7 hoặc cao hơn

Bộ Nhớ RAM

 • Cơ bản: 4 GB RAM

 • Khuyến nghị: 8GB hoặc cao hơn

Độ Phân Giải Màn Hình

 • Cơ bản: 1280 x 800 hệ màu True Color

 • Khuyến nghị: 2880 x 1800 với màn hình Retina

Dung Lượng Ổ Đĩa

3 GB dung lượng trống ổ đĩa cho bản download và bản cài đặt

Card Màn Hình

Khuyến nghị: Card đồ họa được cài đặt sẵn cho Mac

Định Dạng Ổ Đĩa

APFS, APFS(Encrypted), Mac OS Extended (Journaled), Mac OS Extended (Journaled, Encrypted)

Cấu Hình Máy Tính AutoCAD LT 2020

Hệ Điều Hành

 • Microsoft Windows 7 SP1 với bản cập nhật  KB4019990 (chỉ hỗ trợ 64-bit)
 • Microsoft Windows 8.1  với bản cập nhật KB2919355 (32-bit & 64-bit)
 • Microsoft Windows 10 (chỉ hỗ trợ 64-bit) (phiên bản 1607 hoặc cao hơn)

Bộ Xử Lý

 • Cơ bản: 2.5–2.9 GHz
 • Khuyến nghị: 3+ GHz processor

Bộ Nhớ RAM

 • Cơ bản: 8 GB
 • Khuyến nghị: 16 GB

Độ Phân Giải Màn Hình

 • Màn hình thông thường:
  1920 x 1080 với hệ màu True Color
 • Độ phân giải cao và màn hình 4K:
  Độ phân giải lên đến 3840 x 2160 được hỗ trợ trên Windows 10, 64-bit.

Card Màn Hình

 • Cơ bản: 1 GB GPU với 29 GB/s băng thông và DirectX 11
 • Khuyến nghị: 4 GB GPU với 106 GB/s băng thông và DirectX 11

Dung Lượng Ổ Đĩa

6.0 GB

Trình Duyệt

Google Chrome™ (cho AutoCAD web app)

.NET Framework

.NET Framework phiên bản 4.7

*DirectX11

Hệ Điều Hành

 • Apple® macOS® Big Sur v11 (yêu cầu bản cập nhật 2020.2)
 • Apple® macOS® Mojave v10.14 hoặc cao hơn
 • Apple® macOS® High Sierra v10.13 hoặc cao hơn
 • Apple® macOS® Catalina v10.15 (yêu cầu bản cập nhật 2020.1)

Dòng Máy

Apple Mac Pro® 4,1 hoặc cao hơn; MacBook Pro® 5,1 hoặc cao hơn; iMac® 8.1 hoặc cao hơn; Mac mini® 3.1 hoặc cao hơn; MacBook Air® 2.1 hoặc cao hơn; MacBook® 5.1 hoặc cao hơn

Loại CPU

64-bit Intel CPU (Intel Core Duo CPU, 2 GHz hoặc mạnh hơn)

Bộ Nhớ RAM

4GB RAM (khuyến nghị 8GB hoặc cao hơn)

Độ Phân Giải Màn Hình

 • Cơ bản: 1280 x 800 hệ màu True Color

 • Khuyến nghị: 2880 x 1800 với màn hình Retina

Dung Lượng Ổ Đĩa

3 GB dung lượng trống ổ đĩa cho bản download và bản cài đặt

Trình Duyệt

Google Chrome™ (cho AutoCAD web app)

Cấu Hình Máy Tính AutoCAD LT 2019

Hệ Điều Hành

 • Microsoft Windows 7 SP1 với bản cập nhật  KB4019990 (32-bit & 64-bit)
 • Microsoft Windows 8.1  với bản cập nhật KB2919355 (32-bit & 64-bit)
 • Microsoft Windows 10 (chỉ hỗ trợ 64-bit) (phiên bản 1607 hoặc cao hơn)

Bộ Xử Lý

 • Cơ bản: 2.5–2.9 GHz
 • Khuyến nghị: 3+ GHz processor

Bộ Nhớ RAM

 • Cơ bản: 8 GB
 • Khuyến nghị: 16 GB

Độ Phân Giải Màn Hình

 • Màn hình thông thường:
  1920 x 1080 với hệ màu True Color
 • Độ phân giải cao và màn hình 4K:
  Độ phân giải lên đến 3840 x 2160 được hỗ trợ trên Windows 10, 64-bit.

Card Màn Hình

 • Cơ bản: 1 GB GPU với 29 GB/s băng thông và DirectX 11
 • Khuyến nghị: 4 GB GPU với 106 GB/s băng thông và DirectX 11

Dung Lượng Ổ Đĩa

6.0 GB

Trình Duyệt

Google Chrome™ (cho AutoCAD web app)

.NET Framework

.NET Framework phiên bản 4.7 hoặc cao hơn

Hệ Điều Hành

 • Apple® macOS® Big Sur v11 (yêu cầu bản cập nhật 2019.2)
 • Apple® macOS® Mojave v10.14
 • Apple® macOS® High Sierra v10.13
 • Apple® macOS® Catalina v10.15 (yêu cầu bản cập nhật 2019.1)
 • Apple® macOS® Sierra v10.12

Dòng Máy

Apple Mac Pro® 4,1 hoặc cao hơn; MacBook Pro® 5,1 hoặc cao hơn; iMac® 8.1 hoặc cao hơn; Mac mini® 3.1 hoặc cao hơn; MacBook Air® 2.1 hoặc cao hơn; MacBook® 5.1 hoặc cao hơn

Loại CPU

64-bit Intel CPU (Intel Core Duo CPU, 2 GHz hoặc mạnh hơn)

Bộ Nhớ

3GB RAM (khuyến nghị 4GB hoặc cao hơn)

Độ Phân Giải Màn Hình

 • Cơ bản: 1280 x 800 hệ màu True Color

 • Khuyến nghị: 2880 x 1800 với màn hình Retina

Dung Lượng Ổ Đĩa

3 GB dung lượng trống ổ đĩa cho bản download và bản cài đặt

Trình Duyệt

Apple Safari® 5.0 hoặc mới hơn

Cấu Hình Máy Tính AutoCAD LT 2018

Hệ Điều Hành

 • Microsoft Windows 7 SP1 (32-bit & 64-bit)
 • Microsoft Windows 8.1  với bản cập nhật KB2919355 (32-bit & 64-bit)
 • Microsoft Windows 10 (chỉ hỗ trợ 64-bit)

Bộ Xử Lý

 • 32-bit: 1GHz hoặc 32-bit (x86)
 • 64-bit: 1GHz hoặc 64-bit (x64)

Bộ Nhớ RAM

 • 32-bit: 2 GB (khuyến nghị 4 GB)
 • 64-bit: 2 GB (khuyến nghị 4 GB)

Độ Phân Giải Màn Hình

 • Màn hình thông thường:
  1360 x 768 (khuyến nghị 1920 x 1080) với hệ màu True Color, tỉ lệ màn hình 125% (120 DPI) trở xuống được khuyến nghị.
 • Độ phân giải cao và màn hình 4K:
  Độ phân giải lên đến 3840 x 2160 được hỗ trợ trên Windows 10, 64-bit.

Card Màn Hình

Direct 9 (khuyến nghị DirectX 11)

Dung Lượng Ổ Đĩa

4.0 GB

Trình Duyệt

Windows Internet Explorer® 11 hoặc mới hơn

.NET Framework

.NET Framework phiên bản 4.6 hoặc cao hơn

Hệ Điều Hành

 • Mac® OS X® El Capitan v10.11
 • Apple® macOS® Mojave v10.14 (yêu cầu bản cập nhật 2018.2)
 • Apple® macOS® High Sierra v10.13 (yêu cầu bản cập nhật 2018.1
 • Apple® macOS® Catalina v10.15 (yêu cầu bản cập nhật 2018.3)
 • Apple® macOS® Sierra v10.12

Dòng Máy

Apple Mac Pro® 4,1 hoặc cao hơn; MacBook Pro® 5,1 hoặc cao hơn; iMac® 8.1 hoặc cao hơn; Mac mini® 3.1 hoặc cao hơn; MacBook Air® 2.1 hoặc cao hơn; MacBook® 5.1 hoặc cao hơn

Loại CPU

64-bit Intel CPU (Intel Core Duo CPU, 2 GHz hoặc mạnh hơn)

Bộ Nhớ RAM

3GB RAM (khuyến nghị 4GB hoặc cao hơn)

Độ Phân Giải Màn Hình

 • Cơ bản: 1280 x 800 hệ màu True Color

 • Khuyến nghị: 2880 x 1800 với màn hình Retina

Dung Lượng Ổ Đĩa

3 GB dung lượng trống ổ đĩa cho bản download và bản cài đặt

Trình Duyệt

Apple Safari® 5.0 hoặc mới hơn

Cấu Hình Máy Tính AutoCAD LT 2017

Hệ Điều Hành

 • Microsoft Windows 7 SP1 
 • Microsoft Windows 8.1  với bản cập nhật KB2919355
 • Microsoft Windows 10

Bộ Xử Lý

 • 32-bit: 1GHz hoặc 32-bit (x86)
 • 64-bit: 1GHz hoặc 64-bit (x64)

Bộ Nhớ RAM

 • 32-bit: 2 GB (khuyến nghị 4 GB)
 • 64-bit: 2 GB (khuyến nghị 4 GB)

Độ Phân Giải Màn Hình

 • Màn hình thông thường:
  1360 x 768 (khuyến nghị 1600×1050 hoặc cao hơn) với hệ màu True Color, tỉ lệ màn hình 125% (120 DPI) trở xuống được khuyến nghị
 • Độ phân giải cao và màn hình 4K:
  Độ phân giải lên đến 3840 x 2160 được hỗ trợ trên Windows 10, 64-bit.

Card Màn Hình

Direct 9 (khuyến nghị DirectX 11)

Dung Lượng Ổ Đĩa

4.0 GB

Trình Duyệt

Windows Internet Explorer® 11 hoặc mới hơn

.NET Framework

.NET Framework phiên bản 4.6 hoặc cao hơn

Hệ Điều Hành

 • Mac® OS X® El Capitan v10.11
 • Mac® OS X® Yosemite v10.10
 • Apple® macOS® Mojave v10.14 (yêu cầu bản cập nhật 2017.3)
 • Apple® macOS® High Sierra v10.13
 • Apple® macOS® Sierra v10.12

Dòng Máy

Apple Mac Pro® 4,1 hoặc cao hơn; MacBook Pro® 5,1 hoặc cao hơn; iMac® 8.1 hoặc cao hơn; Mac mini® 3.1 hoặc cao hơn; MacBook Air® 2.1 hoặc cao hơn; MacBook® 5.1 hoặc cao hơn

Loại CPU

64-bit Intel CPU (Intel Core Duo CPU, 2 GHz hoặc mạnh hơn)

Bộ Nhớ RAM

3GB RAM (khuyến nghị 4GB hoặc cao hơn)

Độ Phân Giải Màn Hình

 • Cơ bản: 1280 x 800 hệ màu True Color

 • Khuyến nghị: 2880 x 1800 với màn hình Retina

Dung Lượng Ổ Đĩa

3 GB dung lượng trống ổ đĩa cho bản download và bản cài đặt

Trình Duyệt

Apple Safari® 5.0 hoặc mới hơn

AutoCAD 2022 – Bản Mới Nhất – Đã Ra Mắt!

+842839260097
Liên hệ