Cấu Hình Máy Tính Đề Xuất Cho AutoCAD LT 2017,2018,2019,2020,2021

Cau hinh de xuat AutoCAD LT

Cấu Hình Máy Tính AutoCAD LT 2021

AutoCAD LT 2021 for Windows

Hệ Điều Hành

 • Microsoft Windows 8.1 (chỉ hỗ trợ 64-bit)
 • Microsoft Windows 10 (chỉ hỗ trợ 64-bit)

Bộ Xử Lý

 • Cơ bản: 2.5–2.9 GHz
 • Khuyến nghị: 3+ GHz processor

Bộ Nhớ RAM

 • Cơ bản: 8 GB
 • Khuyến nghị: 16 GB

Độ Phân Giải Màn Hình

 • Màn hình thông thường:
  1920 x 1080 với hệ màu True Color
 • Độ phân giải cao và màn hình 4K:
  Độ phân giải lên đến 3840 x 2160 được hỗ trợ trên Windows 10, 64-bit.

Card Màn Hình

 • Cơ bản: 1 GB GPU với 29 GB/s băng thông và DirectX 11
 • Khuyến nghị: 4 GB GPU với 106 GB/s băng thông và DirectX 11

Dung Lượng Ổ Đĩa

7.0 GB

Trình Duyệt

Google Chrome™ (cho AutoCAD web app)

.NET Framework

.NET Framework phiên bản 4.8 hoặc cao hơn

AutoCAD LT 2021 for Mac

Hệ Điều Hành

 • Apple® macOS® Big Sur v11 (yêu cầu bản cập nhật 2021.1)
 • Apple® macOS® Catalina v10.15
 • Apple® macOS® Mojave v10.14
 • Apple® macOS® High Sierra v10.13

Dòng Máy

 • Cơ bản:Apple Mac Pro® 4,1 hoặc cao hơn; MacBook Pro® 5,1 hoặc cao hơn; iMac® 8.1 hoặc cao hơn; Mac mini® 3.1 hoặc cao hơn; MacBook Air® 2.1 hoặc cao hơn; MacBook® 5.1 hoặc cao hơn
 • Khuyến nghị:Dòng máy Apple Mac® hỗ trợ Metal Graphics Engine
  với chip M series được hỗ trợ dưới chế độ Rosetta 2.

Loại CPU

 • Cơ bản: 64-bit Intel CPU

 • Khuyến nghị: Intel Core i7 hoặc cao hơn

Bộ Nhớ RAM

 • Cơ bản: 4 GB RAM

 • Khuyến nghị: 8GB hoặc cao hơn

Độ Phân Giải Màn Hình

 • Cơ bản: 1280 x 800 hệ màu True Color

 • Khuyến nghị: 2880 x 1800 với màn hình Retina

Dung Lượng Ổ Đĩa

3 GB dung lượng trống ổ đĩa cho bản download và bản cài đặt

Card Màn Hình

Khuyến nghị: Card đồ họa được cài đặt sẵn cho Mac

Định Dạng Ổ Đĩa

APFS, APFS(Encrypted), Mac OS Extended (Journaled), Mac OS Extended (Journaled, Encrypted)

Cấu Hình Máy Tính AutoCAD LT 2020

AutoCAD LT 2020 for Windows

Hệ Điều Hành

 • Microsoft Windows 7 SP1 với bản cập nhật  KB4019990 (chỉ hỗ trợ 64-bit)
 • Microsoft Windows 8.1  với bản cập nhật KB2919355 (32-bit & 64-bit)
 • Microsoft Windows 10 (chỉ hỗ trợ 64-bit) (phiên bản 1607 hoặc cao hơn)

Bộ Xử Lý

 • Cơ bản: 2.5–2.9 GHz
 • Khuyến nghị: 3+ GHz processor

Bộ Nhớ RAM

 • Cơ bản: 8 GB
 • Khuyến nghị: 16 GB

Độ Phân Giải Màn Hình

 • Màn hình thông thường:
  1920 x 1080 với hệ màu True Color
 • Độ phân giải cao và màn hình 4K:
  Độ phân giải lên đến 3840 x 2160 được hỗ trợ trên Windows 10, 64-bit.

Card Màn Hình

 • Cơ bản: 1 GB GPU với 29 GB/s băng thông và DirectX 11
 • Khuyến nghị: 4 GB GPU với 106 GB/s băng thông và DirectX 11

Dung Lượng Ổ Đĩa

6.0 GB

Trình Duyệt

Google Chrome™ (cho AutoCAD web app)

.NET Framework

.NET Framework phiên bản 4.7

*DirectX11

AutoCAD LT 2020 for Mac

Hệ Điều Hành

 • Apple® macOS® Big Sur v11 (yêu cầu bản cập nhật 2020.2)
 • Apple® macOS® Mojave v10.14 hoặc cao hơn
 • Apple® macOS® High Sierra v10.13 hoặc cao hơn
 • Apple® macOS® Catalina v10.15 (yêu cầu bản cập nhật 2020.1)

Dòng Máy

Apple Mac Pro® 4,1 hoặc cao hơn; MacBook Pro® 5,1 hoặc cao hơn; iMac® 8.1 hoặc cao hơn; Mac mini® 3.1 hoặc cao hơn; MacBook Air® 2.1 hoặc cao hơn; MacBook® 5.1 hoặc cao hơn

Loại CPU

64-bit Intel CPU (Intel Core Duo CPU, 2 GHz hoặc mạnh hơn)

Bộ Nhớ RAM

4GB RAM (khuyến nghị 8GB hoặc cao hơn)

Độ Phân Giải Màn Hình

 • Cơ bản: 1280 x 800 hệ màu True Color

 • Khuyến nghị: 2880 x 1800 với màn hình Retina

Dung Lượng Ổ Đĩa

3 GB dung lượng trống ổ đĩa cho bản download và bản cài đặt

Trình Duyệt

Google Chrome™ (cho AutoCAD web app)

Cấu Hình Máy Tính AutoCAD LT 2019

AutoCAD LT 2019 for Windows

Hệ Điều Hành

 • Microsoft Windows 7 SP1 với bản cập nhật  KB4019990 (32-bit & 64-bit)
 • Microsoft Windows 8.1  với bản cập nhật KB2919355 (32-bit & 64-bit)
 • Microsoft Windows 10 (chỉ hỗ trợ 64-bit) (phiên bản 1607 hoặc cao hơn)

Bộ Xử Lý

 • Cơ bản: 2.5–2.9 GHz
 • Khuyến nghị: 3+ GHz processor

Bộ Nhớ RAM

 • Cơ bản: 8 GB
 • Khuyến nghị: 16 GB

Độ Phân Giải Màn Hình

 • Màn hình thông thường:
  1920 x 1080 với hệ màu True Color
 • Độ phân giải cao và màn hình 4K:
  Độ phân giải lên đến 3840 x 2160 được hỗ trợ trên Windows 10, 64-bit.

Card Màn Hình

 • Cơ bản: 1 GB GPU với 29 GB/s băng thông và DirectX 11
 • Khuyến nghị: 4 GB GPU với 106 GB/s băng thông và DirectX 11

Dung Lượng Ổ Đĩa

6.0 GB

Trình Duyệt

Google Chrome™ (cho AutoCAD web app)

.NET Framework

.NET Framework phiên bản 4.7 hoặc cao hơn

AutoCAD LT 2019 for Mac

Hệ Điều Hành

 • Apple® macOS® Big Sur v11 (yêu cầu bản cập nhật 2019.2)
 • Apple® macOS® Mojave v10.14
 • Apple® macOS® High Sierra v10.13
 • Apple® macOS® Catalina v10.15 (yêu cầu bản cập nhật 2019.1)
 • Apple® macOS® Sierra v10.12

Dòng Máy

Apple Mac Pro® 4,1 hoặc cao hơn; MacBook Pro® 5,1 hoặc cao hơn; iMac® 8.1 hoặc cao hơn; Mac mini® 3.1 hoặc cao hơn; MacBook Air® 2.1 hoặc cao hơn; MacBook® 5.1 hoặc cao hơn

Loại CPU

64-bit Intel CPU (Intel Core Duo CPU, 2 GHz hoặc mạnh hơn)

Bộ Nhớ

3GB RAM (khuyến nghị 4GB hoặc cao hơn)

Độ Phân Giải Màn Hình

 • Cơ bản: 1280 x 800 hệ màu True Color

 • Khuyến nghị: 2880 x 1800 với màn hình Retina

Dung Lượng Ổ Đĩa

3 GB dung lượng trống ổ đĩa cho bản download và bản cài đặt

Trình Duyệt

Apple Safari® 5.0 hoặc mới hơn

Cấu Hình Máy Tính AutoCAD LT 2018

AutoCAD LT 2018 for Windows

Hệ Điều Hành

 • Microsoft Windows 7 SP1 (32-bit & 64-bit)
 • Microsoft Windows 8.1  với bản cập nhật KB2919355 (32-bit & 64-bit)
 • Microsoft Windows 10 (chỉ hỗ trợ 64-bit)

Bộ Xử Lý

 • 32-bit: 1GHz hoặc 32-bit (x86)
 • 64-bit: 1GHz hoặc 64-bit (x64)

Bộ Nhớ RAM

 • 32-bit: 2 GB (khuyến nghị 4 GB)
 • 64-bit: 2 GB (khuyến nghị 4 GB)

Độ Phân Giải Màn Hình

 • Màn hình thông thường:
  1360 x 768 (khuyến nghị 1920 x 1080) với hệ màu True Color, tỉ lệ màn hình 125% (120 DPI) trở xuống được khuyến nghị.
 • Độ phân giải cao và màn hình 4K:
  Độ phân giải lên đến 3840 x 2160 được hỗ trợ trên Windows 10, 64-bit.

Card Màn Hình

Direct 9 (khuyến nghị DirectX 11)

Dung Lượng Ổ Đĩa

4.0 GB

Trình Duyệt

Windows Internet Explorer® 11 hoặc mới hơn

.NET Framework

.NET Framework phiên bản 4.6 hoặc cao hơn

AutoCAD LT 2018 for Mac

Hệ Điều Hành

 • Mac® OS X® El Capitan v10.11
 • Apple® macOS® Mojave v10.14 (yêu cầu bản cập nhật 2018.2)
 • Apple® macOS® High Sierra v10.13 (yêu cầu bản cập nhật 2018.1
 • Apple® macOS® Catalina v10.15 (yêu cầu bản cập nhật 2018.3)
 • Apple® macOS® Sierra v10.12

Dòng Máy

Apple Mac Pro® 4,1 hoặc cao hơn; MacBook Pro® 5,1 hoặc cao hơn; iMac® 8.1 hoặc cao hơn; Mac mini® 3.1 hoặc cao hơn; MacBook Air® 2.1 hoặc cao hơn; MacBook® 5.1 hoặc cao hơn

Loại CPU

64-bit Intel CPU (Intel Core Duo CPU, 2 GHz hoặc mạnh hơn)

Bộ Nhớ RAM

3GB RAM (khuyến nghị 4GB hoặc cao hơn)

Độ Phân Giải Màn Hình

 • Cơ bản: 1280 x 800 hệ màu True Color

 • Khuyến nghị: 2880 x 1800 với màn hình Retina

Dung Lượng Ổ Đĩa

3 GB dung lượng trống ổ đĩa cho bản download và bản cài đặt

Trình Duyệt

Apple Safari® 5.0 hoặc mới hơn

Cấu Hình Máy Tính AutoCAD LT 2017

AutoCAD LT 2017 for Windows

Hệ Điều Hành

 • Microsoft Windows 7 SP1 
 • Microsoft Windows 8.1  với bản cập nhật KB2919355
 • Microsoft Windows 10

Bộ Xử Lý

 • 32-bit: 1GHz hoặc 32-bit (x86)
 • 64-bit: 1GHz hoặc 64-bit (x64)

Bộ Nhớ RAM

 • 32-bit: 2 GB (khuyến nghị 4 GB)
 • 64-bit: 2 GB (khuyến nghị 4 GB)

Độ Phân Giải Màn Hình

 • Màn hình thông thường:
  1360 x 768 (khuyến nghị 1600×1050 hoặc cao hơn) với hệ màu True Color, tỉ lệ màn hình 125% (120 DPI) trở xuống được khuyến nghị
 • Độ phân giải cao và màn hình 4K:
  Độ phân giải lên đến 3840 x 2160 được hỗ trợ trên Windows 10, 64-bit.

Card Màn Hình

Direct 9 (khuyến nghị DirectX 11)

Dung Lượng Ổ Đĩa

4.0 GB

Trình Duyệt

Windows Internet Explorer® 11 hoặc mới hơn

.NET Framework

.NET Framework phiên bản 4.6 hoặc cao hơn

AutoCAD LT 2017 for Mac

Hệ Điều Hành

 • Mac® OS X® El Capitan v10.11
 • Mac® OS X® Yosemite v10.10
 • Apple® macOS® Mojave v10.14 (yêu cầu bản cập nhật 2017.3)
 • Apple® macOS® High Sierra v10.13
 • Apple® macOS® Sierra v10.12

Dòng Máy

Apple Mac Pro® 4,1 hoặc cao hơn; MacBook Pro® 5,1 hoặc cao hơn; iMac® 8.1 hoặc cao hơn; Mac mini® 3.1 hoặc cao hơn; MacBook Air® 2.1 hoặc cao hơn; MacBook® 5.1 hoặc cao hơn

Loại CPU

64-bit Intel CPU (Intel Core Duo CPU, 2 GHz hoặc mạnh hơn)

Bộ Nhớ RAM

3GB RAM (khuyến nghị 4GB hoặc cao hơn)

Độ Phân Giải Màn Hình

 • Cơ bản: 1280 x 800 hệ màu True Color

 • Khuyến nghị: 2880 x 1800 với màn hình Retina

Dung Lượng Ổ Đĩa

3 GB dung lượng trống ổ đĩa cho bản download và bản cài đặt

Trình Duyệt

Apple Safari® 5.0 hoặc mới hơn

AutoCAD 2022 – Bản Mới Nhất – Đã Ra Mắt!