Tekla 2020 – Rebar Elearning Đưa Detail Cốt Thép Lên Tầm Cao Mới

detail-cot-thep

Trimble gần đây đã giới thiệu các phiên bản mới nhất của các giải pháp phần mềm Tekla cho Mô hình thông tin xây dựng tiên tiến (BIM). Phiên bản mới này cung cấp các cải tiến chi tiết cốt thép, chẳng hạn như làm tròn cốt thép ở cấp độ mô hình, thiết lập và sửa đổi, cho phép kiểm soát trực quan hơn và hiệu quả khi chi tiết hóa và ghi lại bê tông cốt thép đúc tại chỗ.

Tại sao Detail cốt thép có liên quan?

Trong một thế giới yêu cầu việc xây dựng các tòa nhà nhanh hơn, bền hơn và hiệu quả hơn, điều cần thiết là phải củng cố các cấu trúc này một cách thích hợp với sự cân nhắc về khả năng xây dựng, hiệu quả, an toàn và môi trường. Thanh cốt thép là thành phần quan trọng nhất ngoài bê tông vì cốt thép đang cung cấp sức mạnh cho toàn bộ kết cấu. Do đó, độ chính xác đóng một vai trò quan trọng trong detail cốt thép về chất lượng xây dựng và dự toán chi phí.

Bên cạnh đó, một chi detail cốt thép thích hợp đảm bảo rằng các yếu tố khác như hệ thống ống nước, các mã nhúng và các cốt thép khác phù hợp tốt với công trình. Xem xét rằng chi phí gia cố là khoảng phần thứ ba của tổng chi phí kết cấu, một thiết kế tỉ mỉ và chính xác là cần thiết để giảm xung đột càng sớm càng tốt và để giảm thiểu cốt thép bị bỏ đi xảy ra khi sản xuất ra các thanh thép lỗi và các yếu tố khác.

detail-cot-thep

Tekla 2020 , có gì mới trong cốt thép ?

Tekla là phần mềm BIM tiên tiến nhất để detail cốt thép và quản lý và xây dựng bê tông cốt thép. Mô hình cốt thép trong Tekla rất dễ dàng, trực quan nhưng hầu hết đều chính xác. Bạn có thể giao tiếp, phối hợp và chuyển thông tin một cách hiệu quả cho phép bạn cải thiện việc lắp ráp cốt thép và năng suất xây dựng của các kết cấu bê tông cốt thép. Với Tekla, bạn có thể detail bất kỳ cấu trúc cốt thép nào trong 3D, tự động đánh số và tạo tất cả tài liệu trực tiếp từ mô hình mà không cần vẽ một đường 2D.

Bằng cách tự động hóa quy trình detail cốt thép của bạn với Tekla, bạn có thể ngăn chặn chi tiết, tài liệu và lỗi phối hợp, tiết kiệm thời gian và thích ứng với các thay đổi của dự án một cách hiệu quả. Bạn có thể tìm, sử dụng, báo cáo và chuyển thông tin một cách hiệu quả theo nhu cầu quy trình của bạn và thúc đẩy hiệu quả và chất lượng trong chế tạo và lĩnh vực.

3hXi7wL8yCS4i3xDGwEDc9prlD8KGbeodFGkAt4SL2cd06gYW0R7ZXoRdKsyGw4caRH iX4OVxUMTXYBS0iYeU8dx1CcP74wFh7SuK5MWUN9g3n6aWsZ 8lPqaf3XFsSSIMu8uU

Một số cải tiến và bổ sung đã được thực hiện để làm cho detail cốt thép hoạt động dễ dàng hơn trước:

  • Chức năng phân lớp, như vậy, đã được cải thiện lại. Ví dụ: một phương thức tạo mới, tạo được thiết lập theo hướng dẫn, đã được thêm vào. Bây giờ bạn có thể chọn thanh thép và quyết định mặt bê tông nào bạn muốn tạo thanh thép trên đó. Bạn cũng có thể chọn nếu bạn muốn một hoặc hai thanh cốt thép.
  • Bạn có thể tự động chia tỷ lệ các vùng khoảng cách, điều đó có nghĩa là công việc thủ công bạn sử dụng để thực hiện cho nó hiện đã được giảm nhẹ.
  • Việc đánh số lớp cũng đã được cải thiện. Bây giờ số lớp tự động đảo ngược trở lại Tự động. Bạn cũng có thể xác định các lớp mà bạn muốn thêm các thanh thép
  • Các cải tiến lớp mới cung cấp cho bạn nhiều linh hoạt. Hầu hết các phát triển thiết lập nhiều chức năng của lớp tự động. Tuy nhiên, bạn có tùy chọn để quyết định xem bạn muốn thông tin được tạo tự động hay thực hiện thủ công.
  • Trong phần cải tiến hệ thống tọa độ, giờ đây có một phần mới để chọn sử dụng hệ tọa độ toàn cầu một phần hay phần hệ thống cục bộ. Trong thực tế, điều đó có nghĩa là bạn có ba tùy chọn (trống, toàn cầu và cục bộ) để chọn tùy thuộc vào sự sẵn lòng của bạn để sử dụng hộp thoại tùy chọn để đặt các tùy chọn đó theo cách thủ công hoặc cả hai.
  • Về mặt cải tiến bản vẽ, quy trình làm việc để tạo các dấu kích thước cốt thép đã thay đổi. Bây giờ quá trình đã được đơn giản hóa bằng cách sử dụng một lệnh mới.
  • Những cải tiến khác bao gồm việc giới thiệu một số phím tắt.

Học cách sử dụng Tekla để detail cốt thép?

Bây giờ bạn có thể tham gia một khóa học elearning mở rộng, bao gồm mọi thứ bạn cần để bắt đầu với Tekla Structures như một detail cốt thép. Bạn có thể học miễn phí, và khóa học mở cho tất cả mọi người. kể cả bạn chưa có kinh nghiệm. Tại Đây

CSKH:

Miền Nam:

0965.694.591- Ms. Hồng Ngọc | Email: ngoc.vu@konia-group.com

0903.920.792- Ms. Đỗ Linh Ân | Email: an.do@konia-group.com.

Miền Bắc: 0822.238.886 – Ms. Thu Hiền |Email: thuhien.nguyen@konia-group.com

Trả lời

+842839260097
Liên hệ