Hỗ trợ dự án xây dựng với các công cụ giàn giáo mới.

Các công cụ giàn giáo mới!

dàn giáo

Công cụ giàn giáo mới sẽ là cho công việc chi tiết của bạn trở nên tự động hóa chính xác và hiệu quả hơn. Nếu bạn là đơn vị sản xuât giàn giáo, cho thuê giàn giáo hoặc nhà thầu bê tông, vậy bạn có thể nhận được rất nhiều lợi ích bằng cách sử dụng Tekla Structure và sử dụng Extention này từ Tekla Warehouse..

Công cụ giàn giáo là một bộ công cụ Tekla cho phép khách hàng lập kế hoạch và chi tiết hóa hệ thống giàn giáo và tiếp cận. Nó là một hệ thống logic cung cấp cho người sử dụng các loại thông tin khác nhau để tạo điều kiện thuận lợi cho công việc chi tiết hóa. Hệ thống logic này cho phép sử dụng và đặt các thành phần giàn giáo một cách thông minh.

Bạn có thể tạo khung chính bằng công cụ chính và tiếp tục chi tiết hóa bằng các công cụ phụ. Bạn có thể tùy chỉnh Công cụ giàn giáo để sử dụng các bộ phận, mục hoặc thành phần tùy chỉnh của dầm làm đầu vào. Cấu hình khá giống với các công cụ đặt ván khuôn hiện có cho tường và tấm.

gian giao

Công cụ Giàn giáo bao gồm ba lớp:

Đầu tiên đại diện cho hệ thống, các sản phẩm vật chất mà họ có tại chỗ. Hình dạng cho các yếu tố vật lý đó bao gồm thông tin như các phép đo. Nó cũng mang thông tin phi vật lý. Lớp này dành riêng cho nhà cung cấp, có nghĩa là mỗi nhà cung cấp nội dung tạo ra các thành phần với dữ liệu của riêng họ. Người dùng cũng có thể tự tạo nội dung giàn giáo.

Lớp thứ hai bao gồm cấu hình, xác định hành vi của sản phẩm. Cấu hình này đang kết nối các thành phần vật lý với tự động hóa đặt. Nếu không có cấu hình này, bạn không thể sử dụng nội dung.

Lớp thứ ba là phần mở rộng chứa tự động hóa việc đặt. Tiện ích mở rộng cung cấp tính năng tự động hóa đặt và xem trước trực quan dựa trên hành vi của sản phẩm và đặt các thành phần thực tế.

Phần mở rộng bao gồm một gói chung cho Ringlock, Cuplock và một hệ thống khung cơ bản. Bạn có thể định cấu hình hệ thống giàn giáo của riêng mình hoặc sử dụng những hệ thống chung đã có sẵn trên Tekla Warehouse.

Tích hợp tất cả các bên liên quan từ đầu đến cuối

Tekla Structures tự hào là phần mềm duy nhất bao phủ toàn bộ dự án xây dựng tại chỗ. Với phần mở rộng mới, chúng tôi mang đến cho khách hàng cơ hội đơn giản hóa quy trình chi tiết giàn giáo. Phần mở rộng mới này đặc biệt có lợi cho việc bảo vệ ván khuôn sàn. Tuy nhiên, lợi ích của việc sử dụng phần mở rộng này vượt ra ngoài quy trình chi tiết giàn giáo.

Bằng cách tạo mô hình 3D, bạn có thể thêm các thành phần giàn giáo và lấy số lượng phù hợp một cách dễ dàng. Bạn có thể hình dung giàn giáo và vị trí và xác định trình tự xây dựng tối ưu ngay cả trước khi dự án bắt đầu. Nhưng điều tốt nhất của mô hình 3D này trong Tekla Structures là nó đóng vai trò là nguồn cung cấp sự thật cho các bên khác nhau làm việc trong một dự án, bao gồm giàn giáo, ván khuôn và cốt thép, người lập kế hoạch đổ, dự án và người quản lý địa điểm.

Bằng cách sử dụng Tekla Structures và các nền tảng cộng tác của chúng tôi, Trimble Connect và Tekla Model Sharing, tất cả những nhân vật này có thể kiểm tra khả năng xây dựng của dự án, tìm ra xung đột đúng lúc, lập kế hoạch hậu cần và điều phối tất cả các quy trình với dữ liệu họ thu được từ mô hình Tekla. Nhờ đó, tất cả đều có thể hài hòa công việc xây dựng của mình và hiệu quả hơn.

Với Tekla Structures 2021, những người làm việc trên các quy trình công việc khác nhau trong một dự án xây dựng có thể tự động hóa công việc của họ và giảm các lỗi do con người gây ra và làm lại. Họ có thể tạo và cập nhật các sản phẩm như báo cáo, bản vẽ và lịch biểu, đồng thời tiết kiệm thời gian và tiền bạc bằng cách thúc đẩy năng suất của họ và trở nên hiệu quả hơn.

+842839260097
Liên hệ