Hướng dẫn kích hoạt và gỡ license ENSCAPE

Kích hoạt License Key

Sau khi mua gói thuê bao Enscape, bạn sẽ nhận một License Key (Giấy phép) để kích hoạt Enscape. Nếu là bản dùng thử thì không cần License Key. Dù là loại Fixed seat (gói cố định một máy) hay Floating (gói dùng được trên nhiều máy), để kích hoạt License Key của Enscape, bạn cần mở About trên thanh Enscape trong phần mềm CAD mà bạn cài đặt sau đó chọn Manage Licenses.

Manage Licenses button

Thao tác này sẽ mở ra cửa sổ hiển thị License Details (Thông tin chi tiết Giấy phép). Sau đó hiển thị cửa sổ thông báo Trial version (Phiên bản dùng thử) đã hết hạn và do đó không có License Key nào đang được kích hoạt.

Activate an Enscape License Key

Chọn Enter License Key để mở cửa sổ nhập License Key. Khi nhập License Key, hãy copy đầy đủ và lưu ý không có khoảng trống hay ký tự thêm vào.

Enter Enscape License Key window

Chọn Apply License để kích hoạt license

Apply License button

Nếu kích hoạt thành công, sẽ hiện thị thông báo: Thank you for using Enscape! Sau đó, bạn có thể nhấp vào nút OK để đóng cửa sổ đó.

Confirmation that the Enscape License Activation was successful. You can now use the full version of Enscape!

Nút User Account (Login) được đánh dấu trong ảnh chụp dưới đây chỉ sử dụng với tính năng User Management (tham khảo tại đây).

User Account (Login) button

Nếu bạn nhận thông báo lỗi khi cố gắng kích hoạt license, bạn có thể liên hệ với Konia theo địa chỉ info@konia-group.com để được trợ giúp nhanh nhất.

Nếu bạn sử dụng loại Floating License và nhận được thông báo đã vượt quá số lượng license, điều này có thể do không còn license (license bạn có đã đang mở trên máy khác) hoặc do bạn không thể kết nối với Licensing server (máy chủ cấp phép). Nếu bạn gặp sự cố khi kết nối với Enscape Licensing server, có thể bạn cần thêm thông tin proxy server hoặc thêm exceptions vào Firewall. Hãy tham khảo bài viết này.

Xin lưu ý rằng khi không có Floating License, tất cả các tính năng chính của Enscape sẽ bị chặn và thông báo sẽ được hiển thị như trường hợp khi License Key hoặc Trial License hết hạn. Các tính năng chính của Enscape bao gồm: Enscape ViewportMaterial LibraryMaterial EditorAsset Library, Custom Asset Library và Enscape Objects (for SketchUp). Trong trường hợp này, bạn sẽ cần chờ cho đến khi có seat hoặc mua thêm seat.

All Seats Occupied notification

Gỡ License Key

Để xóa hoặc hủy kích hoạt License Key của Enscape (khi bạn cần chuyển license sang máy khác…), hãy mở About và nhấp vào nút Manage Licenses. Sau đó, nhấp vào nút Remove License Key, thao tác này sẽ hủy liên kết license key khỏi máy đó. Nếu license key là dạng Floating thì sau khi gỡ, bạn sẽ có thể kích hoạt license trên máy khác.

Nếu là Fixed Seat License Key, sẽ có hai lựa chọn: Remove License Key sẽ xóa License Key trên máy đó, bạn có thể kích hoạt License Key này trên máy khác. Còn lại là Deactivate License Key sẽ chỉ hủy kích hoạt License Key mà không xóa nó. Điều này có nghĩa bạn có thể kích hoạt lại License Key trên cùng một máy bằng cách nhấp vào nút Activate mà không cần sao chép hay nhập License Key một lần nữa.

Remove an Enscape License Key

Nếu bạn cài lại hệ điều hành mà không gỡ License Key hoặc nếu bạn đã gỡ cài đặt phần mềm dựng hình nên không thể truy cập Enscape About để hủy kích hoạt License Key, hay bạn gặp vấn đề khi kích hoạt/hủy kích hoạt Enscape nói chung dù đã kiểm tra proxy settings and firewall exceptions, hãy liên hệ ngay với Konia để được hướng dẫn và hỗ trợ.

+842839260097
Liên hệ