Khả năng tương thích bản vẽ nâng cao trong BricsCAD® V24.2

Trong V24.2, chúng tôi đã nâng cao hơn nữa khả năng tương thích DWG của BricsCAD® để đảm bảo tạo tài liệu thiết kế nhanh chóng bằng cách tập trung vào quy trình tạo bản vẽ 2D.

Để tạo ra sự cộng tác suôn sẻ nhất, chúng tôi đảm bảo bạn có thể mở và chỉnh sửa các bản vẽ bạn tạo trong BricsCAD bằng các chương trình CAD dựa trên DWG khác. Hãy cùng đi sâu vào những cải tiến mà chúng tôi đã thực hiện!

Làm việc với AutoCAD® Dynamic Blocks dễ dàng hơn trong BricsCAD® V24.2.

Với khả năng tương thích DWG là mục tiêu chính, chúng tôi tập trung vào việc cải thiện khả năng xử lý Khối động AutoCAD® của BricsCAD. Trong ví dụ này, chúng tôi có hai hoặc ba Khối động. Ở các phiên bản trước, tay cầm D-Block có thể đã bị dịch chuyển, nhưng bây giờ bạn có thể thấy tay cầm hoạt động như mong đợi khi kéo dãn và phản chiếu.
Grips BricsCAD
Xoay và kéo dãn các tay nắm hoạt động như bạn mong đợi và các trạng thái hiển thị nằm ngay tại con trỏ. Chỉ cần nhấp vào tay cầm Trạng thái hiển thị và chọn tùy chọn bạn cần.
Chúng tôi cũng đã cải thiện hiệu suất của Khối động với các tham số xoay. Trong ví dụ này, mũi tên hướng Bắc được xoay và bạn có thể thấy thuộc tính N được giữ nguyên chính xác. Bạn cũng sẽ nhận thấy rằng các thuộc tính lên và xuống vẫn giữ nguyên trạng thái tĩnh như dự định trong khi các thuộc tính hướng được xoay tương ứng.
updated block attributes BricsCAD
Bản phát hành này cũng bao gồm các cải tiến về thứ tự của thuộc tính Khối động trên góc xoay và tay cầm gương. Khi thay đổi loại thuộc tính đặc biệt, cả hai khối đều được cập nhật thuộc tính và nếu bạn kéo dài hoặc lật khối bằng tay nắm, các thuộc tính cũng sẽ được cập nhật tương ứng. Khi nói đến thứ tự của các thuộc tính, bạn có thể tạo một thứ tự mới và thay đổi từ thứ tự chúng được vẽ sang thứ tự bạn đã chọn chúng.
MLeader attributes blocks
BricsCAD V24.2 tăng độ trung thực của DWG với MLeaders được cải tiến. Đối với bản phát hành này, chúng tôi tập trung vào việc đảm bảo rằng các thực thể MLeader phức tạp hoạt động chính xác trong BricsCAD và trong các hệ thống CAD khác. Điều này có nghĩa là các thực thể bản vẽ của bạn sẽ hiển thị nhất quán – vì vậy bạn có thể yên tâm khi biết rằng thiết kế của mình sẽ hiển thị và in chính xác trong các gói CAD khác.

Cải thiện hành vi MLeader

updated block attributes BricsCAD
Trước đây, trong một số trường hợp, nếu MLeader có nội dung khối và khối có thuộc tính thì các thuộc tính này có thể bị mất giá trị trong khi các thay đổi được hiển thị chính xác. Trong V24.2, khi bạn thay đổi một khối, MLeaders hiện tại sẽ cập nhật và BricsCAD sẽ giữ nguyên các thuộc tính của khối. Nếu bạn xác định lại một khối là một phần nội dung của MLeader, bạn có thể xác định lại khối đó bằng một khối khác có các thuộc tính khác. Trong trường hợp này, MLeader cũng sẽ cập nhật các thuộc tính chính xác, biểu thị các thuộc tính trống bằng dấu gạch ngang.
Những cải tiến này sẽ giúp bạn tự tin cộng tác vì bạn biết bản vẽ của mình sẽ hiển thị như thế nào trong các hệ thống CAD DWG khác và chúng sẽ hoạt động và in như mong đợi!
Nguồn: Bricsys

       

    Hãy để lại thông tin, KONIA sẽ liên hệ lại ngay trong giờ làm việc!    +842839260097
    Liên hệ