Landing 03 1

“Học tập là một quá trình kéo dài và tốn kém, thế nhưng với các khoá học hầu hết đều miễn phí này, chúng ta có thể tiếp thu lượng kiến thức lớn với chi phí không thể rẻ hơn”. Kơ Nia cam kết mang đến cho người dùng SketchUp những khóa học chất lượng và thực tiễn trong công việc

Tải 51 Mẹo Cho Người Dùng SketchUp

Các Khóa Học Online Free

SU2021 Web AllProducts S6 3DWH

SketchUp Fundamentals

SU2021 Web AllProducts S2 SUWeb op2 1

Modeling Practice

SketchUp 2021

LayOut Essentials