Nhận Diện Thương Hiệu Mới của Autodesk

Lộ diện bộ nhận diện thương hiệu hoàn toàn mới của Autodesk, bao gồm logo và màu sắc mới. Đây là bước đi đầu tiên trong kế hoạch dự định sắp tới mà chúng tôi đang thực hiện với mục tiêu định hình lại thương hiệu Autodesk — nhấn mạnh niềm tin về một thế giới tốt đẹp hơn.
Năng động, hiện đại và đáng nhớ, Logo mới của Autodesk đại diện cho hành động, động lực và định hướng rõ ràng cho tương lai.

new Autodesk logo

Hình ảnh thương hiệu mới của Autodesk có các dạng hình học 3D trừu tượng được tạo ra bằng cách tập trung vào các phần của biểu tượng trong logo mới.

Autodesk brand imagery

Màu xanh Autodesk từng đại diện cho chúng tôi trong nhiều năm qua hiện giờ được thay thế bằng các màu cơ bản mang thiên hướng hiện đại – Đen và Trắng. Cùng với hai màu cơ bản này, chúng tôi đồng thời giới thiệu hai màu xám và bốn màu khác – đất sét, màu xanh lá, màu irish và vàng.

Source: Autodesk News

+842839260097
Liên hệ