Cập nhật thuê bao mới Tekla 2021: Loại sản phẩm & Loại hình cấp phép

Screenshot 2021 06 10 140416
Untitled 1 01 2
Untitled 1 02 5
Untitled 1 03

CSKH:

Miền Nam:

0965.694.591- Ms. Hồng Ngọc | Email: ngoc.vu@konia-group.com

0903.920.792- Ms. Đỗ Linh Ân | Email: an.do@konia-group.com.

Miền Bắc: 0822.238.886 – Ms. Thu Hiền |Email: thuhien.nguyen@konia-group.com

+842839260097
Liên hệ