Webinar: Mẹo Sử Dụng Block AutoCAD Hiệu Quả Với Express Tools

Webinar Blocks AutoCAD 3 01

Trong buổi webinar này, chúng tôi sẽ tập trung vào các Mẹo làm việc hiệu quả với Block AutoCAD bằng Express Tools.

1. Agenda:

1. Tổng quan các loại Block – Chức năng mỗi loại
2. Quy trình làm việc với Block: Tạo – Chỉnh Sửa – Lưu Trữ
3. Làm việc với Block hiệu quả
4. Hỏi – Đáp – Mini Game

Thời gian: 10:00 – 10:30 AM | 30.3.2021 (Thứ ba)

2. Liên Hệ:

Mr. Vũ Trần – 035.3376.707 – vu.tran@konia-group.com.

3. Hỏi – Đáp – Mini Game:

Gift

Đừng bỏ lỡ cơ hội Giao Lưu – Hỏi Đáp những kiến thức bổ ích về Block AutoCAD,
Cũng như Mini Game (có thưởng) vào cuối chương trình.

+842839260097
Liên hệ