SketchUp Trong Quy Trình BIM 2D-6D

Cùng tìm hiểu về SketchUp Pro

Ghi Hình Buổi Webinar

Hãy tham gia webinar để hiểu rõ hơn về việc áp dụng các công cụ tính năng của SketchUp và hệ sinh thái trong quy trình BIM

sketchup webinar

Chương trình

Giới thiệu về BIM

BIM viết tắt là Building Information Modelling

BIM là quá trình sử dụng mô hình thông tin áp dụng cho các giai đoạn từ thiết kế, thi công, vận hành của 1 công trình, tạo được 1 dữ liệu thống nhất

BIM 2D-6D

  • 2D: triển khai bản vẽ kỹ thuật từ mô hình 3D
  • 3D: dựng mô hình 3D công trình để kết nối với các giai đoạn hoặc công tác diễn họa
  • 4D: liên quan tới tiến độ, trình tự thi công công trình xây dựng
  • 5D: Xuất các thông số cấu kiện qua đố dự toán chi phí
  • 6D: Liên quan tới vận hành bảo trì

SketchUp in BIM 2D-6D

Áp dụng các công cụ tính năng của SketchUp và hệ sinh thái trong quy trình BIM

  • 2D: sử dụng Layout
  • 3D: sử dụng SketchUp Pro
  • 4D: sử dụng Scenes, Animation, Section Plane, Styles
  • 5D: sử dụng General Report, Advanced Attributes
  • 6D: sử dụng Dynamic Components

Thời gian: 

10g | 22.10.2021

Speaker:

Vũ Trần – Chuyên Viên Kỹ Thuật Konia

Đơn vị tổ chức:
Công Ty TNHH Konia – Nhà Phân Phối Ủy Quyền của Trimble SketchUp tại Việt Nam và SketchUp
Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ:

Mr. Quang Anh – anh.pham@konia-group.com

Mr. Vũ – vu.tran@konia-group.com

Ms. Quyen Do – 034.659.7431 (quyen.do@konia-group.com)

Tìm hiểu thêm:

Cẩm nang SketchUp

+842839260097
Liên hệ