Các khối tham số trong BricsCAD ® V23: PARAMETRICBLOCKIFY cho Hình học 2D

bloky 1

Khi làm việc với các khối tham số – parametric block trong BricsCAD® – một trong những tính năng có giá trị nhất của BricsCAD là lệnh PARAMETRICBLOCKIFY, lệnh này cho phép người dùng thay thế các bộ thực thể bằng parametric block. Tính năng này đặc biệt hữu ích cho những nhà thiết kế muốn tiết kiệm thời gian bằng cách tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại. Hãy cùng khám phá lệnh PARAMETRICBLOCKIFY, cách sử dụng và lợi ích của nó đối với người dùng BricsCAD.

PARAMETRICBLOCKIFY trong BricsCAD là gì?

PARAMETRICBLOCKIFY là công cụ hiệu quả dựa trên AI trong BricsCAD.  BricsCAD V23 đã tăng cường tính năng này để nhận dạng các biến thể hình học 2D đơn giản của parametric block với các tham số 2D, ràng buộc và đường lật. Sử dụng PARAMETRICBLOCKIFY sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian quý báu và cải thiện chất lượng thiết kế của mình.

ParemetricBlockify 1 1

Sự khác biệt giữa BLOCKIFY và PARAMETRICBLOCKIFY trong BricsCAD là gì?

BLOCKIFY tìm kiếm bản vẽ cho các bộ thực thể giống hệt nhau và thay thế chúng bằng các tham chiếu khối, tạo định nghĩa khối. BLOCKIFY trong V23 đã được nâng cao hơn nữa bằng lệnh PARAMETRICBLOCKIFY. Giống như BLOCKIFY, PARAMETRICBLOCKIFY xác định các tập hợp thực thể và khối giống hệt nhau với các tham số 2D và đường lật – tăng năng suất của bạn khi xử lý các khối tham số trong BricsCAD.

Cách sử dụng PARAMETRICBLOCKIFY.

Có ba phương pháp để sử dụng lệnh PARAMETRICBLOCKIFY trong BricsCAD:

Sử dụng một khối tham số duy nhất được chọn trong bản vẽ

Để sử dụng phương pháp này, hãy chọn khối tham số mà bạn muốn tạo thực thể đầu vào. Sau đó, lệnh sẽ tìm kiếm bản vẽ hiện tại để tìm các tập hợp thực thể khớp với thực thể đầu vào. Nếu tìm thấy sự trùng khớp, nhóm thực thể sẽ được thay thế bằng một thể hiện của khối tham số.

Sử dụng một tập hợp các thực thể được tham số hóa được chọn trong bản vẽ

Để sử dụng phương pháp này, hãy chọn một tập hợp các thực thể được tham số hóa để tạo đầu vào. Sau đó, lệnh sẽ tìm kiếm cơ sở dữ liệu bản vẽ hiện tại để tìm các tập hợp thực thể khớp với đầu vào. Khi tìm thấy kết quả phù hợp, các thực thể đầu vào sẽ được chuyển đổi thành định nghĩa khối tham số và các tập hợp thực thể đầu vào và khớp sẽ được thay thế bằng các phiên bản của khối tham số mới được tạo.

Sử dụng định nghĩa khối từ thư viện

Để sử dụng phương pháp này, hãy chọn các khối tham số trong thư viện làm đầu vào. Sau đó, lệnh sẽ tìm kiếm bản vẽ hiện tại để tìm các tập hợp thực thể khớp với một trong các đầu vào. Nếu tìm thấy sự trùng khớp, tập hợp các thực thể sẽ được thay thế bằng một thể hiện của khối tham số khớp.

Trong lệnh PARAMETRICBLOCKIFY, người dùng có thể chọn nhập khối tham số hoặc thực thể được tham số hóa, hiển thị biến hệ thống BLOCKIFYMODE trong hộp thoại Cài đặt và chọn phương pháp lựa chọn.

Bây giờ, chúng ta hãy xem một ví dụ!

Cách tạo khối tham số trong BricsCAD cho hình học 2D

Để tạo các khối tham số trong BricsCAD, bạn bắt đầu bằng cách tạo tham chiếu khối. Như bạn có thể thấy trong ví dụ, chúng ta đã tạo một khối ghế bằng lệnh BLOCK. Sau đó, khi bạn có tham chiếu khối, bạn có thể chạy lệnh PARAMETRICBLOCKIFY.

 • Nhấp đúp vào tham chiếu khối mà bạn vừa tạo và nhấp vào OK.

Parametric blocks in BricsCAD V23 PARAMETRICBLOCKIFY

 • Sau đó điều hướng đến ribbon và chọn tab Parametric.
 • Nhấp vào Flipline
 • Chọn điểm giữa của bạn làm điểm bắt đầu của đường thẳng đứng và kéo đường bên trên đến điểm cuối.

Paremetric Blocks in BricsCAD

 • Đặt tên cho đường lật – ví dụ: VERTICAL.
 • Chọn tùy chọn Autoconstrain từ Ribbon, bấm vào thực thể và nhấn enter.
 • Các tham số được tạo tự động.

Parametric Blocks in BricsCAD

 • Để ngăn các điểm cuối di chuyển, hãy nhấp vào tùy chọn Fix. Bấm vào điểm cuối. Lặp lại bước này cho điểm cuối đối diện.
 • Tiếp theo, nhấp vào tab Block Editor.
 • Lưu khối này

Bây giờ khối và các ràng buộc đã được tổ chức, chúng ta có thể thực hiện lệnh PARAMETRICBLOCKIFY.

 • Nhập PARAMETRICBLOCKIFY
 • Chọn tham chiếu khối mà bạn đã thêm tham số và lật dòng và nhấn enter.
 • Nhấp vào Entire Drawing làm không gian tìm kiếm.
 • BricsCAD sau đó xác định các thực thể giống hệt nhau trong bản vẽ, chuyển đổi các hình học đó thành các khối với các tham số và đường lật được chỉ định.
 • Tất cả các tham chiếu khối đã tạo hiện là tham số.

Parametric Blocks in BricsCAD

Cách chỉnh sửa khối tham số trong BricsCAD

Nếu bạn muốn thay đổi các tham số của các khối, bạn có thể làm như vậy trong bảng thuộc tính.

 • Chọn các khối tham số bạn muốn chỉnh sửa
 • Nhấp vào bảng thuộc tính properties
 • Tại đây bạn có thể thay đổi trạng thái lật thành lật hoặc không lật. Điều này sẽ lật khối trên trục tung

Paremetric Blocks in BricsCAD

 • Bạn cũng có thể thay đổi thông số kích thước của khối bằng cách nhập kích thước mong muốn
 • Bạn sẽ thấy những thay đổi ngay lập tức trong bản vẽ của mình

Parametric Blocks in BricsCAD

Tại sao nên sử dụng Blockify tham số?

Lệnh PARAMETRICBLOCKIFY cung cấp nhiều lợi ích cho người dùng BricsCAD, bao gồm:

Tiết kiệm thời gian

Lệnh PARAMETRICBLOCKIFY tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại bằng cách thay thế các nhóm thực thể bằng các khối tham số. Tính năng này giúp tiết kiệm thời gian và cho phép các nhà thiết kế tập trung vào các nhiệm vụ thiết kế phức tạp hơn.

Sự chính xác

Các khối tham số có độ chính xác cao và lệnh PARAMETRICBLOCKIFY đảm bảo rằng các thực thể được thay thế khớp chính xác với các thực thể đầu vào. Tính năng này giúp loại bỏ khả năng lỗi của con người, đảm bảo rằng các thiết kế chính xác và chính xác.

Linh hoạt

Lệnh PARAMETRICBLOCKIFY cung cấp ba phương pháp khác nhau để thay thế các tập hợp thực thể bằng các khối tham số. Tính năng này cung cấp cho người dùng sự linh hoạt, cho phép họ chọn phương pháp phù hợp nhất với nhu cầu của họ.

Cho dù sử dụng một khối tham số duy nhất, một tập hợp các thực thể được tham số hóa hoặc định nghĩa khối từ thư viện, lệnh PARAMETRICBLOCKIFY là một công cụ có giá trị cho bất kỳ nhà thiết kế nào sử dụng BricsCAD.

Bạn đã thử lệnh PARAMETRICBLOCKIFY và có ý tưởng hoặc đề xuất nào không?

Tuyệt vời! Chúng tôi thích nghe suy nghĩ của bạn về BricsCAD® – mọi phản hồi đều được hoan nghênh, dù tích cực hay tiêu cực. Cách tốt nhất để cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn về BricsCAD là gửi cho chúng tôi yêu cầu hỗ trợ và nhóm hỗ trợ của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp.

Muốn có thêm mẹo và thủ thuật BricsCAD?

Nếu bạn tò mò về những gì khác bạn có thể làm trong BricsCAD, hãy xem kênh YouTube của chúng tôi, nơi bạn có thể tìm hiểu thêm về các tính năng và lệnh của BricsCAD, hoặc xem qua phần còn lại của blog Bricsys.

Nguồn: Bricsys

+842839260097
Liên hệ