Cách Light Mix Hoạt Động Trong V-Ray 5

Light Mix cho phép bạn thay đổi màu sắc và cường độ của đèn sau khi render cảnh của bạn. Tìm hiểu cách nó hoạt động trong V-Ray Frame Buffer mới trong V-Ray 5.

V-Ray 5 giới thiệu các công cụ mới và giao diện mới cho V-Ray Frame Buffer (VFB). Ngoài các biểu tượng mới, thiết kế gọn gàng hơn và bố cục được cải thiện, bạn sẽ nhận thấy hai tính năng mới chính ở phía bên phải của giao diện – Layer Compositing và Light Mix. Đối với bài viết này, chúng tôi sẽ tập trung vào việc dễ dàng làm sáng cảnh bằng Light Mix trong V-Ray 5 cho 3ds Max.

11

Với Light Mix trong V-Ray 5, bạn có thể điều chỉnh ánh sáng của mình sau khi kết xuất.

Một chút về lịch sử

Hãy tưởng tượng một cảnh được chiếu sáng bởi ba loại đèn: Key, Fill và Rim. Nếu bạn render một hình ảnh duy nhất với cả ba đèn được bật hoặc bạn render ba hình ảnh riêng biệt – một hình ảnh cho mỗi nguồn sáng – và thêm chúng lại với nhau trong tổng hợp, kết quả sẽ giống nhau.

22

Nhập dò tia. Với tính năng theo dõi tia, có thể theo dõi toàn bộ sự ảnh hưởng mà mỗi ánh sáng có trên một cảnh được hiển thị: khuếch tán, đặc điểm, phản xạ, khúc xạ và chiếu sáng toàn cục. Khi bạn kết hợp ưu điểm này của tính năng dò tia với bản chất của ánh sáng, chúng ta có thể điều chỉnh màu sắc và cường độ của ánh sáng – ngay cả sau khi chúng đã được hiển thị.

Về mặt kỹ thuật, V-Ray đã có khả năng kết hợp ánh sáng kể từ khi tính năng Light Select Render Element được giới thiệu. Và điều này trước đây được yêu cầu thiết lập thủ công cho từng đèn ( hoặc nhóm đèn)thiết lập thủ công trước đây đã yêu cầu này cho từng đèn (hoặc nhóm đèn).

Nó có dễ dàng hơn khôgn nếu chúng ta có thể thực hiện tất cả những điều này bên trong V-Ray Frame Buffer mới?

33

Bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng cân bằng lại màu sắc và cường độ của đèn sau khi kết xuất bằng Light Mix

Làm thế nào để sử dụng Light Mix trong V-ray Frame Buffer mới

Một trong những điều thú vị về VFB mới trong V-Ray 5 là nó về cơ bản bổ sung khả năng tổng hợp và chỉnh sửa hình ảnh. Điều này có nghĩa là về cơ bản nó có thể lấy các Light Selects, như đã nêu ở trên và sắp xếp chúng cho bạn. Sau đó, bạn có thể điều khiển ánh sáng theo cách bạn muốn – một cách nhanh chóng. 

Đây là cách điều khiển ánh sáng của bạn bằng Light Mix trong V-Ray 5:

  1. Đầu tiên, hãy thêm Phần tử kết xuất VRayLightMix. Sau đó, chọn cách bạn muốn nhóm đèn của mình – individual, instanced, groups or layers.

33

  1. Khi bạn nhấn Render, V-Ray sẽ tự động tạo các phần tử kết xuất cho bạn – giúp bạn tiết kiệm thời gian thiết lập chúng theo cách thủ công.
  2. Khi kết xuất xong, bạn sẽ thấy danh sách các lớp ở phía bên phải của VFB trong phần tổng hợp. Chọn lớp dưới cùng.
  3. Với lớp Source được chọn, chọn Light Mix từ ba chế độ. Bạn sẽ thấy tất cả các đèn (hoặc nhóm đèn) được liệt kê với hệ số, màu sắc và công tắc bật / tắt của chúng. Bây giờ bạn có thể điều chỉnh đèn theo cách bạn muốn.
  4. Sau khi hoàn tất, bạn có một số tùy chọn:
  • Lưu hình ảnh nguyên trạng.
  • Gửi Light Mix của bạn “Tới Composite” để chia chúng thành các lớp để tổng hợp. Đẩy các giá trị mới “To Scene” và kết xuất lại (điều này đặc biệt hữu ích nếu bạn nhận thấy nhiễu do đẩy Light Mix quá xa).

Trả lời

+842839260097
Liên hệ