Tìm Hiểu Chaos Cloud

chaos group

Chaos Cloud là gì?


Chaos Cloud là một phần mềm như một dịch vụ (SaaS) cho phép bạn gửi và hiển thị các scene bằng V-Ray trên nền tảng đám mây. Bạn có thể tập trung vào việc thiết kế và tạo scene của mình, và Chaos Cloud sẽ đảm nhận việc cài đặt và duy trì mọi thứ cần thiết để chạy V-Ray mà không cần trục trặc phần cứng và phần mềm của bạn. Nó có sẵn cho tất cả các nền tảng 3D tương thích với V-Ray. Giao diện của nó có thể truy cập được bằng trình duyệt web.

Kết xuất trong Chaos Cloud khá đơn giản và dễ hiểu. Tất cả những gì bắt buộc là phải cài đặt ứng dụng Chaos Cloud Client, sau đó bạn có thể truy cập giao diện dựa trên web của Chaos Cloud và gửi công việc trực tiếp từ ứng dụng phần mềm 3D trên máy chủ của bạn.

Khi ở giao diện đám mây, bạn có thể theo dõi tiến trình của các công việc hiện đã gửi, sắp xếp các công việc tiếp theo, cũng như thay đổi cài đặt công việc và gửi lại công việc mà không cần mở scene – ngay từ điện thoại của bạn.

Những gì được hỗ trợ?


Chaos Cloud hỗ trợ kết xuất hình ảnh tĩnh và hình ảnh động. Nếu sử dụng camera Toàn cảnh hình cầu (Spherical Panorama) trong một cảnh tĩnh, Chaos Cloud sẽ tự động tạo một trang web đáp ứng để xem lại kết quả trên một kính thực tế ảo, chẳng hạn như Google Cardboard. Sắp có tạo bản xem trước VR cho phần còn lại của các trường hợp đầu ra VR (ví dụ: Stereo, Cube6x1 / Cubemap camera, v.v.).

Bạn có thể kết xuất cảnh bằng chế độ kết xuất Progressive hoặc Bucket, tùy thuộc vào thiết lập cảnh trong ứng dụng 3D. Lưu ý rằng khi sử dụng chế độ kết xuất Bucket, kích thước Bucket được đặt tự động tùy thuộc vào loại phần cứng được sử dụng để kết xuất. Điều này đảm bảo hiệu suất kết xuất đám mây tốt nhất dựa trên thông số kỹ thuật của máy và các bài kiểm tra hiệu suất mà chúng tôi liên tục chạy. Nếu kích thước Bucket trong scene khác nhau, nó sẽ bị ghi đè.

Hiện tại, Chaos Cloud hỗ trợ và hiển thị các scene sử dụng cả công cụ V-Ray CPU và V-Ray GPU.

Các loại hình ảnh đầu ra mà bạn có thể tải xuống bằng cách kết xuất trong Chaos Cloud là JPG và loại tệp bạn đã chỉ định trong cài đặt scene của mình. Các cài đặt này được tùy chỉnh trong ứng dụng 3D mà bạn sử dụng để thiết kế scene của mình. Nếu bạn không chỉ định bất kỳ điều gì trong ứng dụng 3D, Chaos Cloud sẽ tạo hình ảnh EXR bên cạnh JPG.

Chaos Cloud khả dụng cho tất cả các ứng dụng 3D được V-Ray hỗ trợ thông qua xuất tệp vrscene (ví dụ: V-Ray cho Cinema 4D). Chaos Cloud cũng tích hợp trực tiếp với V-Ray for SketchUp, Rhino, Revit, 3ds Max, Modo, Blender, Houdini và Maya. Ứng dụng Chaos Cloud Client có sẵn cho Windows 64-bit, macOS 10.9 trở lên và Linux 64-bit.

Các scene chứa mô phỏng Phoenix FD được hiển thị trong Cloud. Tuy nhiên, việc chạy mô phỏng trong Chaos Cloud chưa được hỗ trợ.

Vật liệu VRscan được hỗ trợ trong Chaos Cloud.

Mike Campau MixTapes art vray modo 02

Nộp bản công việc và tải về


Để bắt đầu công việc kết xuất, hãy gửi một cảnh thông qua ứng dụng Client. Nếu có tài nguyên miễn phí trên Cloud, Chaos Cloud sẽ bắt đầu hiển thị công việc của bạn. Nếu không có tài nguyên miễn phí, công việc của bạn sẽ tham gia vào một mục đợi và sẽ bắt đầu hiển thị tự động khi có tài nguyên.

Theo mặc định, dịch vụ thông báo của chúng tôi sẽ gửi cho bạn email nếu trạng thái công việc của bạn thay đổi từ một trong những trạng thái đang hoạt động sang một trong những trạng thái cuối cùng (“Completed” hoặc “Failed”). Bạn có thể hủy đăng ký nhận các thông báo này từ các tùy chọn cổng Chaos Cloud. Chaos Cloud cũng có thông báo trong ứng dụng trong Google Chrome và Mozilla Firefox.

Bạn có thể tìm thấy hình ảnh sẵn sàng của mình trong trang Job Details trên cổng thông tin điện tử hoặc bạn có thể tải chúng xuống bằng lệnh tương ứng trong giao diện dòng lệnh Chaos Cloud (CLI): “ccloud job download –id –output”.

Các ứng dụng 3D được hỗ trợĐể biết thêm thông tin về cách chạy công việc kết xuất trên Chaos Cloud từ ứng dụng lưu trữ tương ứng, hãy nhấp vào các liên kết bên dưới:

V-Ray for 3ds maxV-Ray for Blender
V-Ray for Cinema 4DV-Ray for Houdini
V-Ray for MayaV-Ray for Modo
V-Ray for RevitV-Ray for Rhino
V-Ray for SketchUpV-Ray for Unreal

+842839260097
Liên hệ