Tạo bản xem trước VR Preview trong Chaos Cloud

Tổng quan


Chaos Cloud hỗ trợ VR Preview cả hình ảnh tĩnh và hình ảnh động. Nếu sử dụng camera Spherical Panorama hoặc Cubemap trong cảnh tĩnh hoặc hoạt ảnh, thì Chaos Cloud sẽ tự động tạo một trang web đáp ứng để xem lại kết quả trên kính VR, chẳng hạn như Google Cardboard. Trang này chứa tất cả thông tin liên quan đến việc xem và chia sẻ hình ảnh đầu ra của những cảnh như vậy trong Chaos Cloud.

Gửi công việc kết xuất với bản VR Preview


Để gửi công việc kết xuất với bản xem trước VR cho Chaos Cloud, bạn phải sử dụng camera Spherical Panorama hoặc Cubemap và làm theo quy trình gửi được giải thích trong Gửi kết xuất công việc tới Chaos Cloud.

Xem trước và chia sẻ hình ảnh VR với Chaos Cloud


 Hình ảnh thực tế ảo được hiển thị trong Chaos Cloud đi kèm với một loạt các tùy chọn bổ sung riêng biệt để xem trước và chia sẻ kết quả hiển thị của bạn. Chúng có thể được truy cập từ trang Job Detail của một công việc kết xuất đã hoàn thành. Giao diện mặc định của Công việc trên trang Job Detail à một hình ảnh đơn giản.

Picture1

Nút VR chuyển đổi hiển thị bản xem trước VR của công việc. Khi ở chế độ VR preview, nút chế độ Enter VR sẽ có sẵn trong bản xem trước. 

vr preview

Nút VR sang chế độ toàn màn hình. Ở chế độ toàn màn hình, bạn có thể giữ nút chuột trái và di chuyển xung quanh để xem trước toàn bộ hình ảnh VR. Nút Share tạo mã QR và liên kết tải xuống có thể chia sẻ, cả hai đều cấp quyền truy cập ẩn danh vào hình ảnh VR, có thể truy cập từ mọi thiết bị. 

Picture3

 Bạn có thể sao chép liên kết bằng nút Copy hoặc quét mã QR bằng bất kỳ ứng dụng di động tương thích nào. Thao tác này sẽ mở trang web đáp ứng nơi có thể xem trước hình ảnh VR hoàn chỉnh trên tất cả các kính thực tế ảo khả dụng

Picture4 1
+842839260097
Liên hệ